HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.7.2022 TẠI CÁC NHÀ THỜ CỦA DÒNG HỌ, DO ÔNG ĐỒNG XUÂN CẦN CHỦ TỊCH HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG LÀM CHỦ TRÌ.

NHẰM NGÀY 22.7.2022 HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG TỔ CHỨC LỄ DÂNG HƯƠNG TRI ÂN TỔ TIÊN, NHỚ VỀ CỘI NGUỒN, DÂNG HƯƠNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ HẢI PHÒNG, KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.7.2022.

HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.7 THÀNH CÔNG RỰC RỠ, ÔNG ĐỒNG XUÂN CẦN CHỦ TỊCH HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG LÀ CHỦ TRÌ, VIDEO GHI LẠI LỜI HÁT CỦA ÔNG ĐỒNG XUÂN CẦN VÀ ÔNG ĐỒNG XUÂN BA, CÙNG BÀ CON HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG KẾT THÚC BUỔI LỄ THÀNH CÔNG RỰC RỠ.

HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.7 TẠI NHÀ THỜ ĐỒNG DUY, DO ÔNG ĐỒNG XUÂN CẦN CHỦ TRÌ.

HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.7 TẠI NHÀ THỜ LÀNG BÍNH, DO ÔNG ĐỒNG XUÂN CẦN CHỦ TỊCH HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG LÀM CHỦ TRÌ.

HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.7 TẠI NHÀ THỜ LÀNG TRẠI KÊNH, DO ÔNG ĐỒNG XUÂN CẦN CHỦ TỊCH HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG LÀM CHỦ TRÌ.

HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.7 TẠI NHÀ THỜ TIỂU TRÀ, DO ÔNG ĐỒNG XUÂN CẦN CHỦ TỊCH HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG LÀM CHỦ TRÌ.

 

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có bỏ lỡ gì không?