15 VIDEO GHI LẠI HÌNH ẢNH HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.7 TẠI NHÀ THỜ ĐỒNG DUY HẢI PHÒNG, DO ÔNG ĐỒNG XUÂN CẦN CHỦ TRÌ.

HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG DÂNG HƯƠNG NHÀ THỜ ĐỒNG DUY NHÂN DỊP KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.7.2022

LỄ CHÀO CỜ HỌ ĐỒNG DUY, HẢI PHÒNG TẠI BUỔI KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.7 DO ÔNG ĐỒNG XUÂN CẦN CHỦ TRÌ

ÔNG ĐÔNG VĂN NĂNG GIỚI THIỆU CÁC ĐB TỚI DỰ LỄ KỶ NIỆM NGÀY 27.7 TẠI NHÀ THỜ ĐỒNG DUY HẢI PHÒNG.

ÔNG ĐỒNG XUÂN CẦN CHỦ TỊCH HỌ ĐỒNG HP GỬI LỜI TRI ÂN TỚI CÁC GIA ĐÌNH CÓ CÔNG VỚI CM TẠI ĐỒNG DUY

BÀ ĐỒNG THỊ HỒNG HOÀN PCT HỌ ĐỒNG VIỆT NAM PHÁT BIỂU Ở LỄ KỶ NIỆM NGÀY 27.7 TẠI NHÀ THỜ ĐỒNG DUY

HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG TRAO QUÀ CHO CÁC GĐ CÓ CÔNG VỚI CM TẠI NHÀ THỜ ĐỒNG DUY, ÔNG ĐỒNG XUÂN CẦN CHỦ TRÌ

ÔNG ĐỒNG DUY PHẾ BÍ THƯ XÃ TÚ SƠN PHÁT BIỂU Ở LỄ KỶ NIỆM NGÀY 27.7 TẠI NHÀ THỜ ĐỒNG DUY HẢI PHÒNG

ÔNG ĐỒNG DUY VỮNG PHÁT BIỂU Ở LỄ KỶ NIỆM NGÀY 27.7 TẠI NHÀ THỜ ĐỒNG DUY HẢI PHÒNG

VĂN NGHỆ TẠI LỄ KỶ NIỆM NGÀY 27.7 Ở NHÀ THỜ ĐỒNG DUY HẢI PHÒNG, DO ÔNG ĐỒNG XUÂN CẦN LÀ CHỦ TRÌ

VĂN NGHỆ TẠI LỄ KỶ NIỆM NGÀY 27.7 Ở NHÀ THỜ ĐỒNG DUY HẢI PHÒNG, DO ÔNG ĐỒNG XUÂN CẦN LÀ CHỦ TRÌ

VĂN NGHỆ TẠI LỄ KỶ NIỆM NGÀY 27.7 Ở NHÀ THỜ ĐỒNG DUY HẢI PHÒNG, DO ÔNG ĐỒNG XUÂN CẦN LÀ CHỦ TRÌ T3

VĂN NGHỆ TẠI LỄ KỶ NIỆM NGÀY 27.7 Ở NHÀ THỜ ĐỒNG DUY HẢI PHÒNG, DO ÔNG ĐỒNG XUÂN CẦN LÀ CHỦ TRÌ T4

VĂN NGHỆ TẠI LỄ KỶ NIỆM NGÀY 27.7 Ở NHÀ THỜ ĐỒNG DUY HẢI PHÒNG, DO ÔNG ĐỒNG XUÂN CẦN LÀ CHỦ TRÌ T5

VĂN NGHỆ TẠI LỄ KỶ NIỆM NGÀY 27.7 Ở NHÀ THỜ ĐỒNG DUY HẢI PHÒNG, DO ÔNG ĐỒNG XUÂN CẦN LÀ CHỦ TRÌ T6

VĂN NGHỆ TẠI LỄ KỶ NIỆM NGÀY 27.7 Ở NHÀ THỜ ĐỒNG DUY HẢI PHÒNG, DO ÔNG ĐỒNG XUÂN CẦN LÀ CHỦ TRÌ T7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *