29 VIDEO GHI LẠI HÌNH ẢNH HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH GIAO LƯU VĂN NGHỆ VỚI 5 TỈNH HỌ ĐỒNG NHÂN DỊP LẼ TRI ÂN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.07.2022, DO ĐẠI TÁ, GIÁO SƯ, TIẾN SĨ ĐỒNG XUÂN THỌ LÀM CHỦ TRÌ.

(11 ĐƯỜNG LINK )CHÚC MỪNG HỌ ĐỒNG VIỆT NAM, LÀ MỘT TRONG NHỮNG TỔ CHỨC DÒNG HỌ TUY DÂN SỐ ÍT, NHƯNG ĐÃ TỔ CHỨC KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.7.2022 VỚI QUY MÔ RẤT LỚN VÀ CHUYÊN NGHIỆP, ĐÂY LÀ MỘT MÔ HÌNH CẦN ĐƯỢC LAN TOẢ .

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ĐẠI TÁ, GS,TS ĐỒNG XUÂN THỌ (PCT HỌ ĐỒNG VIỆT NAM, CT HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH) VÀ BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH ĐÃ TỔ CHỨC BUỔI GIAO LƯU KẾT NỐI VỚI 5 TỈNH HỌ ĐỒNG THÀNH CÔNG RỰC RỠ, ĐẶC BIỆT GIÁO SƯ ĐỒNG XUÂN THỌ ĐÃ RẤT CHU ĐÁO VỚI BÀ CON TRONG DÒNG TỘC.

CHÚC MỪNG HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG VÀ HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH ĐÃ TỔ CHỮC LỄ KỶ NIỆM NGÀY 27.7 THÀNH CÔNG RỰC RỠ.

CA KHÚC “HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH BẢN HÙNG CA”, LỜI THƠ ĐẠI TÁ, GIÁO SƯ, TIẾN SĨ ĐỒNG XUÂN THỌ, CHUYỂN THỂ DÂN CA VÍ DẶM NGHỆ SĨ ƯU TÚ THÀNH VINH, TRÌNH BÀY NSUT THÀNH VINH VÀ VIỆT ANH. HÌNH ẢNH ĐƯỢC GHI LẠI TẠI LỄ KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.07.2022 VÀ GIAO LƯU, KẾT NỐI 5 TỈNH HỌ ĐỒNG.

TỔNG HỢP HÌNH ẢNH KẾT THÚC SỰ KIỆN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.7.2022 CỦA HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG VÀ NGHỆ TĨNH.

CHÚC MỪNG HỌ ĐỒNG NGHẸ TĨNH VÀ HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG ĐÃ TỔ CHỨC SỰ KIỆN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.7.2022 VÀ GIAO LƯU KẾT NÔI VỚI 5 TỈNH HỌ ĐỒNG. THÀNH CÔNG RỰC RỠ.

HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.7, DO ĐẠI TÁ, GIÁO SƯ, TS ĐỒNG XUÂN THỌ CHỦ TRÌ.

HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.7, DO ĐẠI TÁ, GIÁO SƯ, TS ĐỒNG XUÂN THỌ CHỦ TRÌ.

VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG LỄ GIAO LƯU KẾT NỐI TRI ÂN LAN TOẢ CÙA HỌ ĐỒNG NGHỆ TỈNH VỚI 5 TỈNH HỌ ĐỒNG.

ĐẠI TÁ ĐỒNG XUÂN CẦN CHỦ TỊCH HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG HÁT TẶNG BÀ CON DÒNG TỘC NHÂN DỊP BUỔI LỄ GIAO LƯU.

CA KHÚC TRỞ VỀ, LỜI THƠ CỦA ĐẠI TÁ, GS, TS ĐỒNG XUÂN THỌ, TRÌNH BÀY VIỆT ANH TẠI LỄ GIAO LƯU KẾT NỐI TRI ÂN LAN TOẢ CỦA HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH VỚI 5 TỈNH HỌ ĐỒNG.

BÀI THƠ SAY TÌNH SAY RƯỢU TÁC GIẢ ĐẠI TÁ, GS,TS ĐỒNG XUÂN THỌ, TRÌNH BÀY NSUT MINH THÀNH NGÂM TẶNG

CA KHÚC “HƯƠNG XOAN QUÊ HƯƠNG” LỜI THƠ CỦA ĐẠI TÁ, GIÁO SƯ, TIẾN SĨ ĐỒNG XUÂN THỌ, NGHỆ SĨ ƯU TÚ MINH THÀNH VÀ VIỆT ANH THỂ HIỆN, VIDEO GHI LẠI HÌNH ẢNH BÀ CON HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG VÀ HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH ĐI TRÊN BỜ CỦA DÒNG SÔNG LAM, ĐỨC THỌ, HÀ TĨNH, NHÂN DỊP NGÀY LỄ TỔ CHỨC TRI ÂN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.7.2022, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

CA KHÚC “MẮC NỢ HAI DÒNG SÔNG” LỜI THƠ CỦA ĐẠI TÁ, GIÁO SƯ, TIẾN SĨ ĐỒNG XUÂN THỌ, NGHỆ SĨ ƯU TÚ MINH THÀNH THỂ HIỆN, VIDEO GHI LẠI HÌNH ẢNH BÀ CON HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG VÀ HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH ĐI TRÊN BỜ CỦA DÒNG SÔNG LAM, ĐỨC THỌ, HÀ TĨNH, NHÂN DỊP NGÀY LỄ TỔ CHỨC TRI ÂN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.7.2022, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

HÌNH ẢNH ĐỨC THỌ, NGHỆ TĨNH QUÊ NHÀ ĐẠI TÁ GIÁO SƯ, TIẾN SĨ ĐỒNG XUÂN THỌ, CA KHÚC NEO ĐẬU BẾN QUÊ

HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH GIAO LƯU VỚI HỌ ĐỒNG 5 TỈNH VỚI CA KHÚC “HÀNH KHÚC NGÀY VÀ ĐÊM” Ở NHÀ THỜ ĐỨC THỌ

CHỦ TỊCH XÃ TÙNG CHÂU TẶNG BÀ CON HỌ ĐỒNG CA KHÚC ĐIỆU VÍ DẶM LÀ EM, NHÂN DỊP NGÀY 27.7.2022

BÍ THƯ XÃ ĐỒNG THANH CHỨC HÁT TẶNG BÀ CON HỌ ĐỒNG NHÂN DỊP LỄ KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.07.2022

CA KHÚC TÌNH TA BIỂN BẠC RỪNG XANH – NSUT MINH THÀNH & NGUYỄN CHÂU THỂ HIỆN, TẠI LỄ GIAO LƯU HỌ ĐỒNG

ĐẠI BIỂU HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH PHÁT BIỂU TẠI LỄ KẾT NỐI – GIAO LƯU 5 TỈNH HỌ ĐỒNG VÀ TẶNG BÀ CON CA KHÚC CHIẾC KHĂN PIÊU

ÔNG ĐỒNG VĂN CHUNG PHÁT BIỂU VÀ TẶNG BÀ CON HỌ ĐỒNG BÀI THƠ NHÂN DỊP LỄ KẾT NỐI -GIAO LƯU 5 TỈNH HĐ

CA KHÚC GỌI ĐÒ ƠI CỦA NGHỆ SĨ ĐỒNG XUÂN DŨNG, HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH THỂ HIỆN NHÂN DỊP GIAO LƯU HỌ ĐỒNG.

TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM CHÚC MỪNG HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH ĐÃ KẾT NỐI VÀ GIAO LƯU 5 TỈNH THÀNH CÔNG.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ĐẠI TÁ, GIÁO SƯ, TIẾN SĨ ĐỒNG XUÂN THỌ ĐÃ TỔ CHỨC CHO 5 TỈNH HỌ ĐỒNG GIAO LƯU THÀNH CÔNG RỰC RỠ.

ĐỒNG CHIẾN PHÓ CHỦ TỊCH HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG HÁT TẶNG BÀ CON CA KHÚC “KHÚC TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI HÀ TĨNH”.

KÍNH TẶNG CHỊ ĐỒNG HỒNG CA KHÚC GIỮA MẠC TƯ KHOA, NHÂN DỊP GIAO LƯU KẾT NÓI VỚI HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *