HỌ ĐỒNG VIỆT NAM – HỘI NGHỊ BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỒNG VIỆT NAM MỞ RỘNG, DƯỚI ĐÂY LÀ 12 VIDEO GHI LẠI TỪNG PHẦN SỰ KIỆN DIỄN RA: LỄ TRAO HOA, LỄ CHÀO CỜ VÀ GIỚI THIỆU CÁC ĐẠI BIỂU, ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH HẬU LÀM NGHI LỄ ĐẠO PHẬT, ÔNG ĐỒNG MINH TẠI TRƯỞNG BLL HỌ ĐỒNG VN PHÁT BIỂU, CÁC ÔNG BÀ PHÓ BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỒNG VIỆT NAM PHÁT BIỂU (ÔNG ĐỒNG VĂN BÔN, ÔNG ĐỒNG XUÂN THỌ, ÔNG ĐỒNG ĐẠI LÂM, BÀ ĐỒNG HỒNG HOÀN ), LỄ VINH DANH, LỄ RA MẮT CÁC THÀNH VIÊN BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỒNG VIỆT NAM…

HỘI NGHỊ BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỒNG VIỆT NAM MỞ RỘNG, LỄ TRAO HOA

HỘI NGHỊ BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỒNG VIỆT NAM MỞ RỘNG, LỄ CHÀO CỜ VÀ GIỚI THIỆU CÁC ĐẠI BIÊU

HỘI NGHỊ BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỒNG VIỆT NAM MỞ RỘNG, ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH HẬU LÀM NGHI LỄ ĐẠO PHẬT

HỘI NGHỊ BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỒNG VIỆT NAM MỞ RỘNG, ÔNG ĐỒNG MINH TẠI TRƯỞNG BLL HỌ ĐỒNG VN PHÁT BIỂU

HỘI NGHỊ BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỒNG VIỆT NAM MỞ RỘNG ÔNG PHÓ BLL HỌ ĐỒNG VN ĐỒNG XUÂN THỌ PHÁT BIỂU

HỘI NGHỊ BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỒNG VIỆT NAM MỞ RỘNG, ÔNG ĐỒNG VĂN BÔN PHÓ BLL HỌ ĐỒNG VN PHÁT BIỂU

HỘI NGHỊ BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỒNG VIỆT NAM MỞ RỘNG, ÔNG ĐỒNG ĐẠI LÂM PHÓ BLL HỌ ĐÔNG VIỆT NAM PHÁT BIỂU

HỘI NGHỊ BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỒNG VIỆT NAM MỞ RỘNG- BÀ ĐỒNG HỒNG HOÀN PHÓ BAN LIÊN LẠC PHÁT BIỂU

HỘI NGHỊ BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỒNG VIỆT NAM MỞ RỘNG, THẦY ĐẠI ĐỮC PHÁT BIỂU

HỘI NGHỊ BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỒNG VIỆT NAM MỞ RỘNG, ÔNG ĐỒNG QUANG VIỆT HẢI DƯƠNG PHÁT BIỂU

HỘI NGHỊ BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỒNG VIỆT NAM MỞ RỘNG. TÔN VINH CÁC ĐẠI BIỂU CÓ CÔNG ĐÓNG GÓP XD DÒNG HỌ

HỘI NGHỊ BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỒNG VIỆT NAM MỞ RỘNG,GIỚI THIỆU CÁC THÀNH VIÊN TRONG BLL HỌ ĐỒNG VIỆT NAM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *