HỌ PHAN VIỆT NAM – LỄ AN VỊ LÔ NHANG ĐỀN THỜ PHAN TÂY NHẠC ĐẠI VƯƠNG TẠI THANH HOÁ, 4 VIDEO GHI LẠI LỜI PHÁT BIỂU CỦA THIẾU TƯỚNG PHAN KHẮC HẢI (CHỦ TỊCH HỌ PHAN VIỆT NAM), THIẾU TƯỚNG PHAN BÁ DÂN (PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HỌ PHAN VIỆT NAM), ÔNG PHAN BÙI KỲ (TỔNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG HỌ PHAN VIÊT NAM) VÀ ÔNG PHAN DIỄN (NGUYÊN UỶ VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, NGUYÊN THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ CỐ VẤN HỘI ĐỒNG) PHÁT BIỂU LỄ AN VỊ LÔ NHANG ĐỀN THỜ PHAN TÂY NHẠC ĐẠI VƯƠNG. TẠI TỈNH THANH HOÁ.

HỌ PHAN VIỆT NAM – LỄ AN VỊ LÔ NHANG ĐỀN THỜ PHAN TÂY NHẠC ĐẠI VƯƠNG TẠI THANH HOÁ.

ÔNG PHAN BÙI KỲ (TỔNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG HỌ PHAN VIÊT NAM) PHÁT BIỂU TRONG BUỔI LỄ AN VỊ LÔ NHANG ĐỀN THỜ PHAN TÂY NHẠC ĐẠI VƯƠNG, TẠI THANH HOÁ.

THIỂU TƯỚNG PHAN BÁ DÂN (PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HỌ PHAN VIỆT NAM) PHÁT BIỂU BUỔI LỄ AN VỊ LÔ NHANG ĐỀN THỜ PHAN TÂY NHẠC ĐẠI VƯƠNG, ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI THANH HOÁ NGÀY 17.1.2022

THIẾU TƯỚNG PHAN KHẮC HẢI (CHỦ TỊCH HỌ PHAN VIỆT NAM) CÙNG ÔNG PHAN DIỄN (NGUYÊN UỶ VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, NGUYÊN THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ CỐ VẤN HỘI ĐỒNG) PHÁT BIỂU LỄ AN VỊ LÔ NHANG ĐỀN THỜ PHAN TÂY NHẠC ĐẠI VƯƠNG. TẠI TỈNH THANH HOÁ.

Lễ an vị lô nhang đền thờ Phan Tây Nhạc Đại Vương

ĐỀN THỜ PHAN TÂY NHẠC ĐẠI VƯƠNG, HỌ PHAN VIỆT NAM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *