Hoàng Hậu họ Dương đầu tiên-Dương Thị Diễm-Tác giả Dương Anh Dũng

Theo Hùng Triều chính sử

 

Tương truyền 18 thế hệ  vua Hùng truyền đến Đời thứ 18 là Hùng Duệ Lăng đóng đô ở Phong Châu, quốc hiệu Văn Lang. Là vị vua hùng mạnh có 100 vợ, 65 quý phi, 12 phu nhân 260 cung tần, 20 hoàng tử, 4 công chúa. Phải chăng do mệnh trời, chỉ trong một ngày 24 người con đều chết yểu.  (có thuyết cho là một người vợ vua Hùng là cô của Thục Phán để chuẩn bị cho việc xâm chiếm văn Lang đã đầu độc các con vua Hùng).

Hoàng hậu Dương Thị Diễm người phường đức Quang Hoan châu buồn bã ngày đêm khóc lóc không nguôi. Hoàng hậu cùng 10 cung nhân đi ngao du giải sầu. Một lần lên Tam Đảo mang hương hoa cầu đảo tại đền quốc mẫu. Đêm mộng thấy một vị tiên ông hứa ban cho một tiên nữ. Hoàng hậu hoài thai sinh hạ một con gái đẹp đặt tên là Tiên Dung phong làm công chúa. Đã 18 tuổi mà không thích lấy chồng, Tiên Dung chỉ ham mê ngao du sơn thủy. Mỗi năm 3 tháng đi dong chơi sông biển. Một ngày kia đến huyện Đông an, Sơn nam, n( Hưng Yên ngày nay)  Tiên Dung lên bãi cát bên sông quây màn trướng để tắm. Bất ngờ nước xối, lộ ra thân hình Chử Đồng Tử  đang trốn vùi mình dưới cát. Tiên Dung cho là duyên trời định đã kết hôn cùng Chử đồng tử. và sau này hai người hiển thánh.

Hoàng hậu Dương Thị Diễm sinh tiếp công chúa Ngọc Hoa xinh đẹp. Đến tuổi cập kê vua Hùng Kén rể, tạo ra trận quyết chiến giữa Sơn Tinh và Thủy tinh. Cuối cùng sơn tinh  chính là Nguyễn Tuấn chiến thắng lấy được Ngọc Hoa.. Sau này Sơn tinh hiển thánh lá Tản viên Sơn Thánh.

Như vậy người phụ nứ họ Dương từ thế kỷ thứ III TCN đã là nhạc mẫu của hai thánh tứ bất tử trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Câu chuyện có thật được huyền thoại hóa đã nói lên điều cổt lõi là tự thời Hùng Vương vùng Thanh Nghệ Tĩnh đã có nhiều người họ Dương sinh sống, điều đó một lần nữa chỉ ra là vùng Thanh Nghệ tĩnh là nơi phát tích của họ Dương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *