HỘI HỮU NGHỊ VIỆT LÀO LÊ CHÂN HẢI PHÒNG, DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN HÙNG NHÂN DỊP NGÀY LỄ 22.12, TƯỞNG NHỚ ĐẾN CÁC BINH SĨ, TƯỚNG QUÂN ĐÃ ANH DŨNG HY SINH TỪ THƯỞ KHAI SINH LẬP NƯỚC, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN HỘI ĐÃ TRI ÂN TỔ TIÊN, NHỚ VỀ CỘI NGUỒN, ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA.

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT LÀO LÊ CHÂN HẢI PHÒNG, DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN HÙNG NHÂN DỊP NGÀY LỄ 22.12, TƯỞNG NHỚ ĐẾN CÁC BINH SĨ, TƯỚNG QUÂN ĐÃ ANH DŨNG HY SINH TỪ THƯỞ KHAI SINH LẬP NƯỚC, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN HỘI ĐÃ TRI ÂN TỔ TIÊN, NHỚ VỀ CỘI NGUỒN, ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *