11 VIDEO GHI LẠI HÌNH ẢNH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO DÂNG HƯƠNG VÀ GIAO LƯU ĐẦU XUÂN NHÂM DẦN 2022, DO BÀ LÊ HỒNG THƠM (CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM, CHỦ TỊCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT – NAM LÀO CS6 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG), LÀM TRƯỞNG ĐOÀN.

NHẰM NGÀY MÙNG 6 TẾT NHÂM DẦN, TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM CÙNG HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CS6 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG (BÀ LÊ HỒNG THƠM PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM, CHỦ TỊCH HỘI LÀ TRƯỞNG ĐOÀN) DÂNG HƯƠNG TRI ÂN TỔ TIÊN NHỚ VỀ CỘI NGUỒN TẠI TƯỢNG ĐÀI NỮ TƯỚNG LÊ CHÂN, DI TÍCH LỊCH SỬ BẾN TÀU KHÔNG SỐ, ĐỀN BÀ ĐẾ CÚI XIN TỔ TIÊN PHÙ HỘ CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ BÌNH AN. GIA ĐÌNH NHÀ MÌNH BẤM VÀO ĐƯỜNG LINK XANH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN. https://100hovietnam.com/hoi-huu-nghi-viet-nam-lao-dang…/

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO LÊ CHÂN HẢI PHÒNG CÙNG TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM DU LỊCH TÂM LINH 2022. TRƯỞNG ĐOÀN DÂNG HƯƠNG BÀ LÊ HỒNG THƠM PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM, CHỦ TỊCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM LÀO LÊ CHÂN HẢI PHÒNG.

HÔM NAY MÙNG 6 TẾT NHÂM DẦN, TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM CÙNG HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CS6 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG (BÀ LÊ HỒNG THƠM PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM, CHỦ TỊCH HỘI LÀ TRƯỞNG ĐOÀN) DÂNG HƯƠNG TRI ÂN TỔ TIÊN NHỚ VỀ CỘI NGUỒN TẠI DI TÍCH LỊCH SỬ BẾN TÀU KHÔNG SỐ CÚI XIN TỔ TIÊN PHÙ HỘ CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ BÌNH AN. GIA ĐÌNH NHÀ MÌNH BẤM VÀO ĐƯỜNG LINK XANH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN. https://100hovietnam.com/hoi-huu-nghi-viet-nam-lao-dang…/

THÂN TẶNG HOÀNG VĂN LONG CA KHÚC TRẢ LẠI SÚNG ĐẠN, HÌNH ẢNH MINH HOẠ BẾN TÀU KHÔNG SỐ ĐỒ SƠN.

TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM CÙNG HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CS6 QUẬN LÊ CHÂN HẢI PHÒNG, DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN THỜ LIỆT SỸ VỊ XUYÊN HÀ GIANG, NHÂN DỊP KỶ NIỆM 17.2.79 NGÀY TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC BIÊN GIỚI VIỆT NAM, TRƯỞNG ĐOÀN DÂNG HƯƠNG LÀ BÀ LÊ HỒNG THƠM (PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM. CHỦ TỊCH HỘI HỮU NGHỊ VIÊT NAM – LÀO CS6 QUẬN LÊ CHÂN HẢI PHÒNG)

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO LÊ CHÂN HẢI PHÒNG CÙNG TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM DU LỊCH TÂM LINH 2022. TRƯỞNG ĐOÀN DÂNG HƯƠNG BÀ LÊ HỒNG THƠM PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM, CHỦ TỊCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM LÀO LÊ CHÂN HẢI PHÒNG, GỒM BA ĐIÊM DÂNG HƯƠNG (TƯỢNG ĐÀI NỮ TƯỚNG LÊ CHÂN, DI TÍCH LỊCH SỬ BẾN TÀU KHÔNG SỐ, ĐỀN BÀ ĐÊ ĐỒ SƠN)

NHẰM NGÀY MÙNG 6 TẾT NHÂM DẦN, TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM CÙNG HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CS6 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG (BÀ LÊ HỒNG THƠM PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM, CHỦ TỊCH HỘI LÀ TRƯỞNG ĐOÀN) DÂNG HƯƠNG TRI ÂN TỔ TIÊN NHỚ VỀ CỘI NGUỒN TẠI TƯỢNG ĐÀI NỮ TƯỚNG LÊ CHÂN, DI TÍCH LỊCH SỬ BẾN TÀU KHÔNG SỐ, ĐỀN BÀ ĐẾ CÚI XIN TỔ TIÊN PHÙ HỘ CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ BÌNH AN. GIA ĐÌNH NHÀ MÌNH BẤM VÀO ĐƯỜNG LINK XANH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN. https://100hovietnam.com/hoi-huu-nghi-viet-nam-lao-dang…/

BÀ LÊ HỒNG THƠM CT HỘI HỮU NGHỊ VIỆT LÀO 6 QUẬN LÊ CHÂN, HÁT TẶNG HỘI CA KHÚC HÁT MÃI KHÚC QUÂN HÀNH

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM- LÀO CS6 QUẬN LÊ CHÂN HẢI PHÒNG, DU LỊCH TRƯỜNG SA QUA MÀN ẢNH NHỎ, NƠI ĐẢO XA

NĂM ANH EM TRÊN CHIẾC XE TĂNG – HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CS6 QUẬN LÊ CHÂN HẢI PHÒNG.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN BÀ LÊ HỒNG THƠM PHÓ CHỦ TỊCH TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM, CHỦ TỊCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CS6 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG VÀ NHÀ HÀNG TRÍ HƯỜNG ĐỒ SƠN (ĐIỆN THOẠI 0866821566) ĐÃ CHO CHÚNG TÔI MỘT BUỔI DU LỊCH TÂM LINH VÀ GIAO LƯU ĐẦU XUÂN THẬT LÀ ẤN TƯỢNG.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *