19 VIDEO HƯNG YÊN 100 HỌ – NHẰM NGÀY 20.1.2022 GIA TIÊN HỌ ĐỖ (THÔN PHÚ TRẠCH, XÃ MỄ SỞ, HUYỆN VĂN GIANG, TỈNH HƯNG YÊN), TỔ CHỨC LỄ CẦU SIÊU, CÓ SỰ THAM GIA CỦA BẮC NINH 100 HỌ, ÔNG DƯƠNG BÌNH MINH (CHỦ TỊCH) LÀM TRƯỞNG ĐOÀN.

KÍNH MỜI BÀ CON BẤM VÀO 4 ĐƯỜNG LINK XANH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT VỀ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRƯỜNG TRÍ HUỆ, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM CÙNG BẮC NINH 100 HỌ VÀ HỌ ĐỖ HƯNG YÊN, DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN HÙNG 1.2. 1022 1 – ÔNG DƯƠNG TẤN CƯỜNG : PHÓ CHỦ TỊCH 100 HỌ VIỆT NAM ,TRƯỞNG BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM 2 – ÔNG DƯƠNG BÌNH MINH: CHỦ TỊCH BẮC NINH 100 HỌ 3 – ÔNG DƯƠNG VĂN TUYẾN TRƯỞNG TỘC HỌ DƯƠNG ĐỒNG KỴ BẮC NINH 4 – ÔNG TRƯỞNG TỘC HỌ ĐỖ VĂN GIANG HUYỆN HƯNG YÊN 5 – ÔNG HOÀNG HỮU ĐĂNG: TRƯỞNG TỘC HỌ HOÀNG BẮC GIANG CÙNG CÁC HỌC VIÊN TRƯỜNG TRÍ HUỆ (CHUYÊN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DÒNG HỌ 4.0) VÀ BÀ CON HỌ ĐỖ VĂN GIANG TỈNH HƯNG YÊN, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

BẮC NINH 100 HỌ DỰ LỄ CẦU SIÊU HỌ ĐỖ HƯNG YÊN (PHÚ TRẠCH, XÃ MỄ SỞ, VĂN GIANG, HƯNG YÊN), ÔNG DƯƠNG BÌNH MINH CHỦ TỊCH BẮC NINH 100 HỌ LÀM TRƯỞNG ĐOÀN.

ĐỘI ĐỌC KINH HỌ ĐỖ HƯNG YÊN

BẮC NINH 100 HỌ DÂNG HƯƠNG LỄ CẦU SIÊU HỌ ĐỖ HƯNG YÊN (PHÚ TRẠCH, XÃ MỄ SỞ, VĂN GIANG, HƯNG YÊN).

LỄ CẦU SIÊU HỌ ĐỖ HƯNG YÊN (PHÚ TRẠCH, XÃ MỄ SỞ, VĂN GIANG, HƯNG YÊN)

THẦY ĐỖ HUY TÙNG PHÂN TÍCH ÍCH LỢI CỦA VIỆC CẦU SIÊU CHO HỌ ĐỖ HƯNG YÊN.

BẮC NINH 100 HỌ CHÚC MỪNG THỌ CÁC CỤ 80 TUỔI HỌ ĐỖ HƯNG YÊN, NHÂN DỊP LỄ CẦU SIÊU.

ÔNG TRƯỞNG TỘC HỌ ĐỖ VĂN GIANG, HƯNG YÊN TẶNG HOA CHỊ EM PHỤ NỮ DÒNG TỘC, HƯỚNG ĐẾN NGÀY LỄ 8.3

CHÚC MỪNG ÔNG DƯƠNG BÌNH MINH CHỦ TỊCH BẮC NINH 100 HỌ (GỒM CÁC HỌC VIÊN TRƯỜNG TRÍ HUỆ, CHUYÊN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DÒNG HỌ) , ĐÃ TỔ CHỨC KẾT NỐI GIAO LƯU LẦN ĐẦU TIÊN TẠI NHÀ THỜ HỌ DƯƠNG ĐỒNG KỴ, DƯỚI SỰ CHỦ TRÌ LÀ ÔNG DƯƠNG BÌNH MINH, BẮC NINH 100 HỌ ĐÃ DÂNG HƯƠNG CÁC NHÀ THỜ TỔ CỦA CÁC DÒNG HỌ VÀ CHÚC TẾT GIA ĐÌNH THUỘC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM. DƯỚI ĐÂY LÀ DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN CÓ MẶT THAM DỰ SỰ KIỆN: 1 – CỤ LÊ VÂN 2 – THẦY ĐỖ HUY TÙNG 3 – HOÀNG HỒNG NHUNG 4 – ĐẶNG QUỲNH ANH 5 – NGUYỄN THỊ DINH 6 – ĐỖ QUANG ĐÁP 7 – HOÀNG HỮU ĐĂNG 8 – CAO THỊ THUỶ 9 – DƯƠNG VĂN TUYẾN 10 – DƯƠNG VĂN QUÝ 11 – DƯƠNG VĂN MƯỜI 12 – DƯƠNG VĂN BÌNH MINH 13 – NGUYỄN KIM THI 14 – NGUYỄN HỮU SỦNG BUỔI GIAO LƯU KẾT NỐI ĐẦU TIÊN ĐÃ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP, VIDEO GHI LẠI HÌNH ẢNH NHÀ THỜ HỌ DƯƠNG ĐỒNG KỴ, VÀ LỄ DÂNG HƯƠNG TẠI MỘ TỔ HỌ NGUYỄN HỮU TỪ SƠN BẮC NINH, VÀ THĂM HỎI CHÚC TẾT GIA ĐÌNH TRƯỞNG TỘC HỌ DƯƠNG VÀ HỌ NGUYỄN. XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

NHẰM NGÀY 20.02.2022 TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM XÚC TIẾN KẾT NỐI LẦN ĐÂU VỚI BẮC NINH 100 HỌ (GỒM CÁC HỌC VIÊN TRƯỜNG TRÍ HUỆ, CHUYÊN ĐÀO TẠO XÂY DỰNG DÒNG HỌ 4.0), BẮC NINH 100 HỌ LÀ ĐƠN VỊ ĐẦU TIÊN PHÁT TRIỂN THEO MÔ HÌNH CHUẨN NHẤT. BUỔI GẶP MẶT GIAO LƯU KẾT NỐI ĐÃ THÀNH CÔNG RỰC RỠ. XIN TRÂN TRỌNG ĐỘI ĐỌC KINH BẮC NINH 100 HỌ ĐÃ CÓ MẶT.

CHÚC MỪNG ÔNG ĐỖ QUANG ĐÁP HỌC VIÊN TRƯỜNG TRÍ HUỆ, ĐÃ ÁP DỤNG KIẾN THỨC ĐÃ HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN GIA TỘC HỌ ĐỖ PHÚ TRẠCH, XÃ MỄ SỞ, HUYỆN VĂN GIANG, TỈNH HƯNG YÊN.

VIDEO GHI LẠI HÌNH ẢNH CÁC HỌC VIÊN TRƯỜNG TRÍ HUỆ (CHUYÊN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DÒNG HỌ 4.0), BUỔI ĐẦU ĐI THỰC TẾ TẠI DÒNG TỘC HỌ ĐỖ THÔN PHÚ TRẠCH, XÃ MỄ SỞ, TỈNH VĂN GIANG, HUYỆN HƯNG YÊN, TRƯỞNG ĐOÀN LÀ ÔNG DƯƠNG BÌNH MINH (CHỦ TỊCH BẮC NINH 100 HỌ), ĐÃ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP, BÀ CON HOAN HỈ. XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC DÒNG TỘC ĐÃ CỬ CON CHÁU MÌNH TRONG HỌ, ĐỂ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁT TRIỂN DÒNG HỌ. KÍNH MỜI BÀ CON BẤM VÀO 4 ĐƯỜNG LINK XANH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT VỀ 35 VIDEO GHI LẠI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRƯỜNG TRÍ HUỆ, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

https://youtu.be/mtK3cFd1MVQ

CHÚC MỪNG ÔNG DƯƠNG BÌNH MINH CHỦ TỊCH BẮC NINH 100 HỌ, ĐÃ KẾT NỐI THÀNH CÔNG RỰC RỠ -TRƯỜNG TRÍ HUỆ

ÔNG TRƯỞNG TỘC HỌ ĐỖ TỈNH HƯNG YÊN,PHÁT BIỂU VỀ TRƯỜNG TRÍ HUỆ (ĐÀO TẠO PHẢT TRIỂN DÒNG HỌ 4.0).

ÔNG ĐỖ QUANG ĐÁP HƯNG YÊN 100 HỌ, PHÁT BIỂU VỀ TRƯỜNG TRÍ HUỆ (CHUYÊN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DÒNG HỌ).

ÔNG HỌ ĐỖ NGỌC PHÚC TỈNH HƯNG YÊN, PHÁT BIỂU VỀ TRƯỜNG TRÍ HUỆ (ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DÒNG HỌ 4.0)

CỤ ÔNG HỌ ĐỖ TỈNH HƯNG YÊN, PHÁT BIỂU VỀ TRƯỜNG TRÍ HUỆ (ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DÒNG HỌ 4.0)

ÔNG HỌ ĐỖ VĂN XUÂN TỈNH HƯNG YÊN, PHÁT BIỂU VỀ TRƯỜNG TRÍ HUỆ (ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DÒNG HỌ 4.0)

BÀ ĐỖ THỊ VÂY TRƯỞNG BAN ĐỌC KINH TỈNH HƯNG YÊN,PHÁT BIỂU VỀ TRƯỜNG TRÍ HUỆ (ĐÀO TẠO PT DÒNG HỌ 4.0)

BÀ CAO THỊ THUỶ TỈNH BẮC GIANG (HỘI TRƯỞNG PHỤ NỮ HỌ ĐỖ BẮC GIANG), PHÁT BIỂU VỀ TRƯỜNG TRÍ HUỆ (ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DÒNG HỌ 4.0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có bỏ lỡ gì không?