KÍNH TẤU LÊN BÁC NGUYỄN PHÚ TRỌNG, ÔNG NGUYỄN XUÂN NGỌC VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG LUẬT BỒI THƯỜNG ĐẤT ĐAI NGHIÊM TRỌNG.

Chúng xin con kính lạy ngài.

Ông Nguyễn Xuân Ngọc, phó chủ tịch quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, vi phạm luật bồi thường đất đai nghiêm

trọng, dự án A51 phường Vĩnh Niệm, đất ở của các hộ dân từ năm 1959 (gia đình bà Bùi Nga) chưa bồi thường, đã tổ

chức cưỡng chế, trả cho dân 130.000 đồng/1 mét vuông, bán giá 70.000.000 đồng/1 mét vuông, với diện tích hơn 10 ha

đát chênh lệnh gần 7.000 ngàn tỷ đồng vào túi ai, kính tấu lên Quốc tổ giúp đỡ người dân Hải Phòng khỏi cảnh màn trời

chiếu đất, chúng xin con kính lạy ngài.

KÍNH TẤU LÊN BÁC NGUYỄN PHÚ TRỌNG, ÔNG NGUYỄN XUÂN NGỌC VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG LUẬT BỒI THƯỜNG

ĐẤT ĐAI NGHIÊM TRỌNG.

KÍNH MỜI BÀ CON BẤM VÀO 4 ĐƯỜNG LINK XANH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT VỀ TÌNH HÌNH GIẶC NỘI XÂM Ở HẢI PHÒNG

Bác Nguyễn Phú Trọng ơi, dân Hải Phòng khổ quá (gồm 18 video)

https://100hovietnam.com/bac-nguyen-p…

https://100hovietnam.com/8043-2/

https://100hovietnam.com/ngo-quyen-ha…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *