DÂNG HƯƠNG LĂNG MỘ HOÀNG ĐẾ LÝ NHÂN TÔNG, VUA LÝ THỨ 4 TRIỀU LÝ (vị vua nắm giữ nhiều cái nhất trong lịch sử đế vương nước Việt), NGÔI MỘ GIẢN DỊ ĐẾN DƯNG DƯNG NƯỚC MẮT KHI NGHE ÔNG TRÔNG COI LĂNG KỂ VỀ SỰ LINH THIÊNG CỦA NGÀI (phần cuối video)

https://hong24h.website/vi-vua-nam-giu-nhieu-cai-nhat-trong-lich-su-de-vuong-nuoc-viet.html?fbclid=IwAR2yCCJ1IZpL4jDqE5ldVIvhF-oIbM_8m7LjIOYhmzZYiAYrF9fCvovNcOE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *