20 VIDEO GHI LẠI HÌNH ẢNH LỄ TƯỞNG NIỆM NGÀY MẤT CỦA ĐẠI DANH TƯỚNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ Ở THANH HOÁ, DO ÔNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỊ ((BÍ THƯ ĐẢNG UỶ, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THIỆU DƯƠNG THANH HOÁ) LÀM CHỦ TRÌ

100HOVIETNAM.COM CÙNG THANH HOÁ 100 HỌ DÂNG HƯƠNG ĐỀN HAI BÀ TRƯNG & ĐỀN BÀ TRIỆU VÀO NGÀY ĐẦU THÁNG

LỜI KHAI MẠC BUỔI LỄ TƯỞNG NIỆM ĐẠI DANH TƯỚNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ Ở LÀNG GIÀNG, THIỆU SƠN, THANH HOÁ.

ÔNG LÊ VĂN MÃO (PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG UỶ, CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THIỆU DƯƠNG THANH HOÁ, TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC LỄ DÂNG HƯƠNG ĐỌC DIỄN VĂN TƯỞNG NIỆM 1085 NGÀY MẤT CỦA ĐẠI DANH TƯỚNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ.

ÔNG DƯƠNG THANH NINH (TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DI TÍCH ) ĐỌC CHÚC VĂN NHÂN TẠI LỄ TƯỞNG NIỆM ĐẠI DANH TƯỚNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ Ở LÀNG GIÀNG, XÃ THIỆU SƠN, TỈNH THANH HOÁ.

LỄ TƯỞNG NIỆM NGÀY MẤT (12.3) CỦA ĐẠI DANH TƯỚNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ TẠI THANH HOÁ, DO ÔNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỊ (BÍ THƯ ĐẢNG UỶ, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THIỆU DƯƠNG THANH HOÁ) LÀM CHỦ TRÌ. DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ LÀ NGƯỜI ĐẶT VIÊN GẠCH ĐẦU TIÊN XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI, ĐỂ TIẾN TỚI CHẤM DỨT 1000 NĂM ĐÔ HỘ PHƯƠNG BẮC). CÚI XIN TỔ TIÊN CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ ĐƯỢC BÌNH AN, THÁI BÌNH.

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THIỆU DƯƠNG THANH HOÁ CÙNG BÀ CON 100HOVIETNAM.COM DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM NGÀY MẤT CỦA ĐẠI DANH TƯỚNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ, DO ÔNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỊ (BÍ THƯ PHƯỜNG) LÀM TRƯỞNG ĐOÀN.

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM (ÔNG DƯƠNG TẤN CƯỜNG, TRƯỞNG BAN TRUYỀN THÔNG), ĐÃ KÍNH DÂNG ĐỀN DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ CÁI TRỐNG NHÂN NGÀY TƯỞNG NIỆM ĐẠI DANH TƯỚNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ. VIDEO GHI LẠI HÌNH ẢNH RƯỚC TRỐNG VÀ KHAI TRỐNG RẤT ẤN TƯỢNG.

THANH HOÁ 100 HỌ, VIDEO GHI LẠI HÌNH ẢNH PHỤ NỮ THANH HOÁ 100 HỌ DÂNG HƯƠNG ĐỀN ĐẠI DANH TƯỜNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ NHÂN DỊP NGÀY LỄ TƯỞNG NIỆM NGÀI.

HỌ DƯƠNG QUẢNG BÌNH,HỌ DƯƠNG HÀ NỘI DÂNG HƯƠNG ĐỀN DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ, NHÂN DỊP NGÀY GIỖ ĐẠI DANH TƯỚNG

HỌ DƯƠNG THANH XUÂN HÀ NỘI DÂNG HƯƠNG ĐỀN DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ NHÂN NGÀY LỄ TƯỚNG NIỆM CỦA ĐẠI DANH TƯỚNG , XIN NGÀI PHÙ HỘ CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ BÌNH AN.

HỌ DƯƠNG QUẢNG BÌNH DÂNG HƯƠNG ĐỀN DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ NHÂN DỊP LỄ TƯỚNG NIỆM CỦA ĐẠI DANH TƯỚNG. TRƯỞNG ĐOÀN DÂNG HƯƠNG LÀ ÔNG DƯƠNG VĂN THUỴ CHỦ TỊCH HỌ DƯƠNG QUẢNG BÌNH.

HỌ DƯƠNG QUẢNG NINH LẬP ĐÀN DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NHỚ ĐẾN ĐẠI DƯƠNG TƯỚNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ TẠI KHÁCH SẠN TUẦN CHÂU, DO ANH DƯƠNG CAO THƯỜNG CHỦ TỊCH DU LỊCH DỊCH VỤ 9 TỈNH ĐÔNG BẮC BỘ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM LÀM CHỦ TRÌ. VIDEO CÒN GHI LẠI HÌNH ẢNH BÀ CON 100HOVIETNAM.COM CÙNG BÀ CON HỌ DƯƠNG NÔ NỨC VỀ ĐỀN DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ Ở THANH HOÁ DÂNG HƯƠNG NHÂN NGÀY GIỖ CỦA ĐẠI DANH TƯỚNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ, XIN TRÂN THÀNH CẢM ƠN.

HỌ LÊ PHƯỜNG THIỆU DƯƠNG THANH HOÁ DÂNG HƯƠNG ĐẠI DANH TƯỚNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ NHÂN NGÀY GIỖ.

HỌ DƯƠNG PHƯỜNG THIỆU DƯƠNG THANH HOÁ DÂNG HƯƠNG ĐẠI DANH TƯỚNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ NHÂN NGÀY GIỖ.

PHỤ NỮ THANH HOÁ 100 HỌ DÂNG HƯƠNG ĐỀN ĐẠI DANH TƯỚNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ, CÚI XIN TỔ TIÊN PHÙ HỘ

PHỤ NỮ THANH HOÁ 100 HỌ DÂNG HƯƠNG ĐỀN ĐẠI DANH TƯỚNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ, CÚI XIN TỔ TIÊN PHÙ HỘ

DÂNG HƯƠNG BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG DƯƠNG THỊ HÂN, TẠI LÀNG GIÀNG THANH HOÁ, LÀ MẸ CỦA ÔNG DƯƠNG THANH NINH “THỦ ĐỀN DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ), TỪ NHỎ LÚC 9 TUỔI ÔNG ĐÃ RA ĐỀN GIÚP CÁC CỤ CHĂM SÓC ĐỀN, BÊ TƯỢNG RA PHƠI, QUÉT DỌN, LAU CHÙI, SOẠN LỄ….., XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ÔNG VÀ GIA ĐÌNH ĐÃ ĐÓNG GÓP RẤT LỚN VÀO XÂY DỰNG, GIỮ GÌN TỔ QUỐC.

BÊN LỀ LỄ TƯỞNG NIỆM ĐẠI DANH TƯỚNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ TẠI THANH HOÁ. DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ LÀ NGƯỜI ĐẶT VIÊN GẠCH ĐẦU TIÊN XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI, ĐỂ TIẾN TỚI CHẤM DỨT 1000 NĂM ĐÔ HỘ PHƯƠNG BẮC). CÚI XIN TỔ TIÊN CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ ĐƯỢC BÌNH AN, THÁI BÌNH.

BÊN LỀ LỄ TƯỞNG NIỆM ĐẠI DANH TƯỚNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ TẠI THANH HOÁ. DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ LÀ NGƯỜI ĐẶT VIÊN GẠCH ĐẦU TIÊN XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI, ĐỂ TIẾN TỚI CHẤM DỨT 1000 NĂM ĐÔ HỘ PHƯƠNG BẮC). CÚI XIN TỔ TIÊN CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ ĐƯỢC BÌNH AN, THÁI BÌNH.

BÊN LỀ LỄ TƯỞNG NIỆM ĐẠI DANH TƯỚNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ TẠI THANH HOÁ. DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ LÀ NGƯỜI ĐẶT VIÊN GẠCH ĐẦU TIÊN XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI, ĐỂ TIẾN TỚI CHẤM DỨT 1000 NĂM ĐÔ HỘ PHƯƠNG BẮC). CÚI XIN TỔ TIÊN CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ ĐƯỢC BÌNH AN, THÁI BÌNH.

THAY MẶT UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THIỆU DƯƠNG, THANH HOÁ, TÔI DƯƠNG ĐÌNH NGHỊ BÍ THƯ XÃ, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN BÀ CON 100 HỌ VIỆT NAM, ĐÃ TỚI DÂNG HƯƠNG ĐẠI DANH TƯỚNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ. ĐẠI DANH TƯỚNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ LÀ NGƯỜI ĐẶT VIÊN GẠCH ĐẦU TIÊN XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI, ĐỂ TIẾN TỚI CHẤM DỨT 1000 NĂM ĐÔ HỘ PHƯƠNG BẮC). CÚI XIN TỔ TIÊN CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ ĐƯỢC BÌNH AN, THÁI BÌNH. 100HOVIETNAM.COM CHÚC MỪNG PHƯỜNG THIỆU DƯƠNG THANH HOÁ, ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG RỰC RỠ BUỔI LỄ TƯỞNG NIỆM CỦA ĐẠI TƯỚNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ. KÍNH MỜI BÀ CON BẤM VÀO ĐƯỜNG LINK XANH ĐỂ XEM CHI TIẾT 20 VIDEO (MỖI ĐƠN VỊ DÂNG HƯƠNG LÀ 1 VIDEO), XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN. https://100hovietnam.com/le-tuong-niem-ngay-mat-cua-dai…/

BÊN LỀ LỄ TƯỞNG NIỆM ĐẠI DANH TƯỚNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ TẠI THANH HOÁ, NHỚ MÃI MẸ GIÀ NĂM NÀO CŨNG ĐI DÂNG HƯƠNG NGÀI.

CHÚC MỪNG ANH CHỊ DƯƠNG VĂN THUỴ, CHỦ TỊCH HỌ DƯƠNG QUẢNG BÌNH, KỶ NIỆM TẠI ĐỀN ĐẠI DANH TƯỚNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ. HƠN 20 NĂM QUA, CỨ ĐẾN NGÀY GIỖ CỤ ANH CHỊ LẠI VỀ DÂNG HƯƠNG, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN HAI VỢ CHỒNG.

BÊN LỀ LỄ TƯỞNG NIỆM ĐẠI DANH TƯỚNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ TẠI THANH HOÁ, NHỚ MÃI CHỊ NĂM NÀO CŨNG ĐI DÂNG HƯƠNG NGÀI.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có bỏ lỡ gì không?