Lịch sự kiện

25 video ghi lại hình ảnh các đoàn từ mọi miền tổ quốc Việt Nam dâng hương nghĩa trang Liệt Sĩ Vị Xuyên Hà Giang đông như chảy hội, dưới đây là những video của các đoàn dâng hương trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 8 giờ ngày 12.7.2027, xin trân trọng cảm ơn bà con đã tri ân tổ tiên, đền ơn đáp nghĩa tới các anh hùng đã hy sinh chống giặc ngoại xâm Trung Quốc.

https://100hovietnam.com/nghia-trang-liet-si-vi-xuyen-ha-giang/ https://100hovietnam.com/nguoi-duong-thoi-mat-tran-vi-xuyen-ha-giang-ong-pham-van-manh-nguyen-tieu-doan-truong-tieu-doan-4-trung-doan-881-su-doan-314-da-co-cong-rat-lon-cho-du-an-nghia-trang-liet-si-vi-xuyen-duoc-thuc-hie/ https://100hovietnam.com/nguoi-duong-thoi-cuu-chien-binh-mat-tran-vi-xuyen-tinh-ha-giang-ong-nguyen-khac-sam-thuong-binh-81-que-o-thanh-hoa-thuoc-doan-cuu-chien-binh-mat-tran-vi-xuyen-mien-nam/ https://100hovietnam.com/doan-cuu-chien-binh-mat-tran-vi-xuyen-ha-giang-cung-truyen-thong-100hovietnam-com-to-chuc-thien-nguyen-tai-truong-tieu-hoc-phong-quang-vi-xuyen-do-ong-dang-ngoc-anh-lam-truong-doan-xin-tran-trong-c/ https://100hovietnam.com/hinh-anh-le-dang-huong-nghia-trang-liet-si-vi-xuyen-ha-giang-duoc-ghep-nhung-bai-hat-di-vao-lich-su-nen-am-nhac-viet-nam/   https://youtu.be/qd9WMVlKsfQ   42 ĐOÀN DÂNG HOA NGHĨA TRANG LIỆT SĨ VỊ XUYÊN KỶ NIỆM...

Bạn có bỏ lỡ gì không?