(40 VIDEO) LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN HẢI PHÒNG CÙNG TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM, TRI ÂN TỔ TIÊN NHỚ VỀ CỘI NGUỒN NHÂN DỊP HƯỚNG TỚI NGÀY 20.10

LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG TRI ÂN TỔ TIÊN NHỚ VỀ CỘI NGUỒN NHÂN DỊP HƯỚNG TỚI

NGÀY 20.10

1 – DÂNG HƯƠNG BÀ NỮ TƯỚNG LÊ CHÂN HẢI PHÒNG

2 – DÂNG HƯƠNG VUA HÙNG QUỐC TỔ Ở PHÚ THỌ

3 – DÂNG HƯƠNG NGHĨA TRANG VỊ XUYÊN HÀ GIANG

4 – DÂNG HƯƠNG ĐỀN LIÊT SĨ 468 VỊ XUYÊN HÀ GIANG

5 – DÂNG HƯƠNG ĐỀN MẪU CẨM SƠN LINH TỪ HÀ GIANG

6 – DÂNG HƯƠNG ĐỀN ĐÔI CÔ HÀ GIANG

7 – THĂM QUAN DI TÍCH LỊCH SỬ VUA MÈO

8 – THĂM ĐÀI TƯỞNG NIỆM CÁC CHIẾN SĨ HY SINH KHI XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG HẠNH PHÚC HÀ

GIANG

9 – THĂM CỘT CỜ LŨNG CÚ HÀ GIANG

10 – DU LỊCH HOA TAM GIÁC MẠCH

11 – PHÁT QUÀ CHO CÁC CHÁU VÙNG CAO

12 – DU LỊCH PHỐ CỔ HÀ GIANG

13 – GHÉ THĂM MỐC BIÊN GIỚI TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

 

(VIDEO DÀI 90 PHÚT) LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG, TỔNG HỢP DU LỊCH TÂM LINH ĐẦY ĐỦ

TẠI HÀ GIANG

(VIDEO DÀI 125 PHÚT) LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG, TỔNG HỢP NHỮNG CA KHÚC HAY CỦA

CHUYẾN DU LỊCH VỊ XUYÊN HÀ GIANG.

(VIDEO DÀI 40 PHÚT) LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG, VIDEO TỔNG HỢP TỔNG KẾT CHUYẾN

ĐI DU LỊCH TÂM LINH HÀ GIANG.

TỔNG HỢP -LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG DU LỊCH TÂM LINH TRI ÂN TỎ TIÊN, NHỚ VỀ CỘI

NGUỒN (TẬP NGẮN)

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN 2 ÔNG: ÔNG TẠ MINH LỄ (TRƯỞNG ĐOÀN) VÀ ÔNG PHẠM VĂN HOÀ (PHÓ

ĐOÀN) ĐÃ TỔ CHỨC CHUYẾN ĐI DU LỊCH CHO ĐOÀN ĐÃ THÀNH CÔNG RỰC RỠ.

LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN HẢI PHÒNG, HƯỚNG VỀ CHIẾN TRƯỜNG VỊ XUYÊN HÀ GIANG, TIẾNG

SÚNG ĐÃ VANG TRÊN BẦU TRỜI BIÊN GIỚI…..

LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN HẢI PHÒNG CÙNG TRUYỀN THÔNG 10HOVIETNAM.COM DÂNG HƯƠNG

ĐỀN HÙNG.

LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN HẢI PHÒNG CÙNG TRUYỀN THÔNG 10HOVIETNAM.COM, DÂNG HƯƠNG BÀ

NỮ TƯỚNG LÊ CHÂN

LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN HẢI PHÒNG CÙNG TT 10HOVIETNAM.COM DÂNG HƯƠNG NGHĨA TRANG

LIỆT SĨ VỊ XUYÊN

LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG DÂNG HƯƠNG ĐỀN THỜ CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ VỊ XUYÊN,

HÀ GIANG

LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG DU LỊCH HÀ GIANG (ĐỀN MẪU CẨM SƠN LINH TỪ HÀ GIANG )

LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG DU LỊCH HÀ GIANG (ĐỀN ĐÔI CÔ ) CA KHÚC CÔ ĐÔI THƯỢNG

NGÀN.

LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG DU LỊCH HÀ GIANG ( DI TÍCH VUA MÈO ) CA KHÚC HÀ GIANG

MẾN YÊU

LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG DU LỊCH CỘT CỜ LŨNG CÚ HÀ GIANG, VỚI CA KHÚC KHÁT

VỌNG

LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG DU LỊCH HÀ GIANG (CỘT CỜ LŨNG CÚ)

LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG.ÔNG TRẦN ÚC DÂNG HƯƠNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ VỊ

XUYÊN, HÀ GIANG.

LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG DU LỊCH HÀ GIANG (BIÊN GIỚI TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM)

LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG THĂM QUAN TƯỢNG ĐÀI THANH NIÊN XUNG PHONG CON

ĐƯỜNG HẠNH PHÚC

LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG DU LỊCH ẨM THỰC TẠI ĐÊN HÙNG PHÚ THỌ NHÂN DỊP NGÀY

LỄ 20.10

LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG DU LỊCH PHỐ CỔ HÀ GIANG,CẢM ƠN ANH CHINH CÔNG TY

VẬN TẢI HOA TRUNG

CÂY ĐÀN GHI TA

HOA SIM BIÊN GIỚI – PHÁT QÙA CHO CÁC CHÁU HÀ GIANG

LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG DU LỊCH HÀ GIANG – CA KHÚC CHUYẾN TÀU HOÀNG HÔN

LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG CHÚC MỪNG NGÀY 20.10 TẠI CHUYẾN ĐI DU LỊCH TÂM LINH

T1

LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG KỶ NIỆM NGÀY LỄ 20.10 TẠI HÀ GIANG T2

LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG, CA KHÚC ĐẤT NƯỚC TÌNH YÊU T3

LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG VỚI CA KHÚC NỔI LỬA LÊN EM, MINH HOẠ ANHTẠ MINH LỄ

ĐOÀN TRƯỞNG.

LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG,CA KHÚC TIẾNG ĐÀN TA LƯ, ANH PHẠM VĂN HOÀ PHÓ ĐOÀN

TRƯỞNG MINH HOẠ

LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG,CA KHÚC TIỂU ĐOÀN 307

LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG, CA KHÚC CÂY ĐÀN GHI TA, MINH HOẠ TRẦN ÚC

LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG, CA KHÚC HÁT MÃI KHÚC QUÂN HÀNH, MINH HOẠ ANH

PHƯỢNG

LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG, DU LỊCH ẨM THỰC HẢI PHÒNG – HÀ GIANG

LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG, CA KHÚC TRƯỜNG SA, MINH HOẠ DƯƠNG XUÂN

LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG TỔNG KẾT CHUYẾN ĐI DU LỊCH TÂM LINH TẠI NHÀ HÀNG BIA

TÂY ÂU

LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG TỔNG KẾT CHUYẾN ĐI DU LỊCH HÀ GIANG,ÔNG TẠ MINH LỄ

TRƯỞNG ĐOÀN HÁT

LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG, CA KHÚC LINH HỒN TƯỢNG ĐÁ

LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG, CA KHÚC NĂM ANH EM TRÊN MỘT CHUYẾN XE TĂNG.

LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG, CA KHÚC CHÂN TÌNH, DO TRẦN TIẾN THỂ HIỆN

LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG, CA KHÚC ĐÔI CHÂN TRẦN, THỂ HIỆN TRẦN ÚC

LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG, CA KHÚC TỔ QUỐC GỌI TÊN TÔI

LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG, CA KHÚC CHÀO EM CÔ GÁI LAM HỒNG

LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG, CA KHÚC SẦU TÍM THIỆP HỒNG, THỂ HIỆN TRẦN TIẾN VÀ

TRẦN ÚC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *