LỜI PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ CỦA CÁC ĐẠI BIỂU VỀ LỄ DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM 1978 NĂM NGÀY MẤT TƯỚNG CÔNG NHỊ VỊ BÙI THẠCH, DO HỌ BÙI VIỆT NAM TỔ CHỨC TẠI PHÚ THỌ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *