LŨ CƯỚP QUẬN NGÔ QUYỀN HẢI PHÒNG, TỔ CHỨC HỌP NGÀY 19.12 CƯỚP NHÀ DÂN ĐỂ CHẠY TANG, CHẠY BỐ BẢY BỊ MẤT CHỨC, DÂN UẤT ỨC PHÓNG HOẢ, LAO LẦU TỰ TỬ, SAU ĐÓ CÒN TRUY SÁT NHÂN CHỨNG VÀ VẬT CHỨNG, BÁC TRỌNG ƠI CỨU DÂN HẢI PHÒNG.

Cướp cướp bà con ơi, dã man quá, tết nhất đến nơi rồi chính quyền … Đọc tiếp LŨ CƯỚP QUẬN NGÔ QUYỀN HẢI PHÒNG, TỔ CHỨC HỌP NGÀY 19.12 CƯỚP NHÀ DÂN ĐỂ CHẠY TANG, CHẠY BỐ BẢY BỊ MẤT CHỨC, DÂN UẤT ỨC PHÓNG HOẢ, LAO LẦU TỰ TỬ, SAU ĐÓ CÒN TRUY SÁT NHÂN CHỨNG VÀ VẬT CHỨNG, BÁC TRỌNG ƠI CỨU DÂN HẢI PHÒNG.