MỒNG MỘT ĐẦU NĂM, DÂN OAN HẢI PHÒNG DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG, MONG CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ ĐƯỢC BÌNH AN VÀ SẤM TRẠNG TRÌNH SỚM ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM “GIẶC ĐẾN BỒ ĐỀ THÌ GIẶC PHẢI TAN, TRỜI SẮP SÁNG RỒI”

BÁC TRỌNG CHÚC TẾT NĂM 2023, CẢ NƯỚC TƯNG BỪNG,CA KHÚC CHƯA CÓ BAO GIỜ … Đọc tiếp MỒNG MỘT ĐẦU NĂM, DÂN OAN HẢI PHÒNG DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG, MONG CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ ĐƯỢC BÌNH AN VÀ SẤM TRẠNG TRÌNH SỚM ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM “GIẶC ĐẾN BỒ ĐỀ THÌ GIẶC PHẢI TAN, TRỜI SẮP SÁNG RỒI”