6 Video ghi lại một số hình ảnh hoạt động của Họ Dương Quảng Bình, do ông Dương Văn Thuỳ là chủ tịch.

HỌ DƯƠNG QUẢNG BÌNH VỚI NGÀY HỘI HỌ DƯƠNG VIỆT NAM.

HỌ DƯƠNG QUẢNG BÌNH DÂNG HƯƠNG ĐỀN DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ NHÂN DỊP LỄ TƯỚNG NIỆM CỦA ĐẠI DANH TƯỚNG. TRƯỞNG ĐOÀN DÂNG HƯƠNG LÀ ÔNG DƯƠNG VĂN THUỴ CHỦ TỊCH HỌ DƯƠNG QUẢNG BÌNH.

HỌ DƯƠNG QUẢNG BÌNH,HỌ DƯƠNG HÀ NỘI DÂNG HƯƠNG ĐỀN DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ, NHÂN DỊP NGÀY GIỖ ĐẠI DANH TƯỚNG

BÊN LỀ LỄ TƯỞNG NIỆM ĐẠI DANH TƯỚNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ TẠI THANH HOÁ. DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ LÀ NGƯỜI ĐẶT VIÊN GẠCH ĐẦU TIÊN XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI, ĐỂ TIẾN TỚI CHẤM DỨT 1000 NĂM ĐÔ HỘ PHƯƠNG BẮC). CÚI XIN TỔ TIÊN CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ ĐƯỢC BÌNH AN, THÁI BÌNH.

BÊN LỀ LỄ TƯỞNG NIỆM ĐẠI DANH TƯỚNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ TẠI THANH HOÁ. DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ LÀ NGƯỜI ĐẶT VIÊN GẠCH ĐẦU TIÊN XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI, ĐỂ TIẾN TỚI CHẤM DỨT 1000 NĂM ĐÔ HỘ PHƯƠNG BẮC). CÚI XIN TỔ TIÊN CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ ĐƯỢC BÌNH AN, THÁI BÌNH.

KÍNH TẶNG VỢ CHỒNG ANH DƯƠNG VĂN THUỴ “CHỦ TỊCH HỌ DƯƠNG QUẢNG BÌNH” VIDEO VỚI CA KHÚC “Đừng ví em là biển”, ANH LÀ MỘT TRONG NHỮNG CHỦ TỊCH HỌ DƯƠNG RẤT TÂM HUYẾT VỚI DÒNG HỌ, HƠN 20 NĂM QUA, CỨ ĐẾN NGÀY GIỖ ĐẠI DANH TƯỚNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ, LÀ ANH DƯƠNG VĂN THUỴ ĐÃ TỔ CHỨC ĐƯA ĐOÀN VỀ THANH HOÁ ĐỂ DÂNG HƯƠNG NGÀI,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có bỏ lỡ gì không?