MỘT SỐ LỜI PHÁT BIỂU CỦA BÁC LƯU BÌNH NHƯỠNG ĐI VÀO LÒNG DÂN CẢ NƯỚC, BÁC ƠI CỨU BÀ CON HẢI PHÒNG VỚI, ÔNG NGUYỄN XUÂN NGỌC PHÓ CHỦ TỊCH QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG VI PHẠM LUẬT ĐÁT ĐAI NGHIÊM TRỌNG.

Ông Nguyễn Xuân Ngọc, phó chủ tịch quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, vi phạm luật bồi thường đất đai nghiêm

trọng, dự án A51 phường Vĩnh Niệm, đất ở của các hộ dân từ năm 1959 (gia đình bà Bùi Nga) chưa bồi thường, đã tổ

chức cưỡng chế, trả cho dân 130.000 đồng/1 mét vuông, bán giá 70.000.000 đồng/1 mét vuông, với diện tích hơn 10 ha

đát chênh lệnh gần 7.000 ngàn tỷ đồng vào túi ai, kính tấu bác giúp đỡ người dân Hải Phòng khỏi cảnh màn trời chiếu

đất.

MỘT SỐ LỜI PHÁT BIỂU CỦA BÁC NHƯỠNG ĐI VÀO LÒNG DÂN CẢ NƯỚC, BÁC ƠI CỨU BÀ CON HẢI PHÒNG VỚI.

BÁC LƯU BÌNH NHƯỠNG ƠI CỨU BÀ CON HẢI PHÒNG VỚI, GIẶC NỘI XÂM MỌC LÊN NHƯ NẤM MÙA XUÂN, ÔNG NGUYỄN XUÂN NGỌC, PHÓ CHỦ TỊCH QUẬN LÊ CHÂN HẢI PHÒNG, VI PHẠM LUẬT BỒI THƯỜNG ĐẤT ĐAI NGHIÊM TRỌNG.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *