NGÔ QUYỀN HẢI PHÒNG CÓ LUẬT RỪNG, TRƯỞNG ĐOÀN LÀM VIỆC VỚI DÂN KHÔNG PHẢI ĐEO BIỂN, VÌ TÔI LÀ TRƯỞNG ĐOÀN, BÁC TRỌNG ƠI CỨU LẤY DÂN HẢI PHÒNG!!!

NGÔ QUYỀN HẢI PHÒNG CÓ LUẬT RỪNG, TRƯỞNG ĐOÀN LÀM VIỆC VỚI DÂN KHÔNG PHẢI ĐEO BIỂN, VÌ TÔI LÀ TRƯỞNG

ĐOÀN, BÁC TRỌNG ƠI CỨU LẤY DÂN HẢI PHÒNG!!!

TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM CHẠY BẰNG NƯỚC LÃ, CẠCH TRANH VỚI TRUYỀN THÔNG HẢI PHÒNG CHẠY BẰNG CƠM CỦA NHÂN DÂN, BÁC TRỌNG ƠI CỨU DÂN HẢI PHÒNG!!!

Bác Nguyễn Phú Trọng ơi, dân Hải Phòng khổ quá (gồm 18 video)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *