ÔNG LÊ CHƯỞNG PHÓ CHỦ TỊCH QUẬN NGÔ QUYỀN- HẢI PHÒNG VI PHẠM PHÁP LUẬT NGHIÊM TRỌNG: ĐÂY LÀ KẾT QUẢ THAM GIA 2 CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ MỸ CỦA BỐ TÔI ĐÂY CÁC BÁC Ạ. VÀO HỒI 7 GIỜ NGÀY 18.8.2022, ÔNG LÊ CHƯỞNG PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, ĐÃ KÝ QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ ĐO ĐẠC NHÀ ÔNG DƯƠNG TẤN BÁ (ĐẠI DIỆN LÀ BÀ DƯƠNG XUÂN, NHÀ CÓ TỪ 1975)TẠI SỐ NHÀ 122 VÀ 92 NGUYỄN BỈNH KHIÊM, HẢI PHÒNG, MẶC DÙ ĐÃ 4 LẦN GIA ĐÌNH ĐỀ NGHỊ VỚI UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN, XEM XÉT LẠI GIÁ BỒI THƯỜNG ĐẤT NGUYỄN BỈNH KHIÊM 41 TRIỆU ĐỒNG/ 1 MÉT VUÔNG, LÀ VÔ LÝ, THIỆT THÒI CHO MỖI HỘ DÂN KHOẢNG 5 TỶ ĐỒNG, TỪ NHÀ HAI MẶT ĐƯỜNG ( ĐƯỜNG 5 NGUYỄN BỈNH KHIÊM VÀ ĐƯỜNG 6 MÉT), BỒI THƯỜNG CHO DÂN ĐỂ CHUI VÀO NGÕ Ở, GIA ĐÌNH YÊU CẦU CHÚNG TÔI VÌ THÀNH PHỐ TO ĐẸP HƠN, HY SINH MẶT ĐƯỜNG TO, ĐỂ LÀM DẢI CÂY XANH PHỤC VỤ CHO DỰ ÁN CỦA ÔNG LÊ THÀNH (PHÓ THỦ TƯỚNG) ĐẸP VÀ CÓ GIÁ TRỊ HƠN, ĐỂ  VÀO MẶT ĐƯỜNG NHỎ 6 MÉT (CHẤP NHẬN MẤT MỘT MẶT ĐƯỜNG TO, LÙI VÀO ĐƯỜNG NHỎ) NHƯNG KHÔNG ĐỒNG Ý, SỐ TIỀN BỒI THƯỜNG ĐÓ CHỈ MUA ĐƯỢC 1/3 Ô MẶT ĐƯỜNG NHỎ THÔI, NAY CỐ TÌNH TẬP KẾT QUÂN, ĐẾN CƯỠNG CHẾ ĐO ĐẠC NHÀ TÔI, HỎI LUẬT PHÁP BẰNG HOẶC HƠN Ở ĐÂU, HỌ ĐÃ NGỒI TRÊN LUẬT PHÁP, ĐẾN ỨC HIẾP CHÈN ÉP DÂN, VẬY HỌ ĐÃ VI PHẠM PHÁT LUẬT NGHIÊM TRỌNG, ĐỀ NGHỊ CAC CƠ QUAN THẨM QUYỀN QUAN TÂM, ĐỂ XÃ HỘI TƯƠI ĐẸP HƠN, LÒNG DÂN TIN TƯỞNG VÀO NHÀ NƯỚC HƠN.

ÔNG LÊ CHƯỞNG PHÓ CHỦ TỊCH QUẬN NGÔ QUYỀN- HẢI PHÒNG VI PHẠM PHÁP LUẬT NGHIÊM

TRỌNG: ĐÂY LÀ KẾT QUẢ THAM GIA 2 CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ MỸ CỦA BỐ TÔI ĐÂY

CÁC BÁC Ạ. VÀO HỒI 7 GIỜ NGÀY 18.8.2022, ÔNG LÊ CHƯỞNG PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN QUẬN NGÔ

QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, ĐÃ KÝ QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ ĐO ĐẠC NHÀ ÔNG

DƯƠNG TẤN BÁ (ĐẠI DIỆN LÀ BÀ DƯƠNG XUÂN, NHÀ CÓ TỪ 1975)TẠI SỐ NHÀ 122 VÀ 92 NGUYỄN

BỈNH KHIÊM, HẢI PHÒNG, MẶC DÙ ĐÃ 4 LẦN GIA ĐÌNH ĐỀ NGHỊ VỚI UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN, XEM

XÉT LẠI GIÁ BỒI THƯỜNG ĐẤT NGUYỄN BỈNH KHIÊM 41 TRIỆU ĐỒNG/ 1 MÉT VUÔNG, LÀ VÔ LÝ, THIỆT

THÒI CHO MỖI HỘ DÂN KHOẢNG 5 TỶ ĐỒNG, TỪ NHÀ HAI MẶT ĐƯỜNG ( ĐƯỜNG 5 NGUYỄN BỈNH

KHIÊM VÀ ĐƯỜNG 6 MÉT), BỒI THƯỜNG CHO DÂN ĐỂ CHUI VÀO NGÕ Ở, GIA ĐÌNH YÊU CẦU CHÚNG

TÔI VÌ THÀNH PHỐ TO ĐẸP HƠN, HY SINH MẶT ĐƯỜNG TO, ĐỂ LÀM DẢI CÂY XANH PHỤC VỤ CHO DỰ

ÁN CỦA ÔNG LÊ THÀNH (PHÓ THỦ TƯỚNG) ĐẸP VÀ CÓ GIÁ TRỊ HƠN, ĐỂ  VÀO MẶT ĐƯỜNG NHỎ 6

MÉT (CHẤP NHẬN MẤT MỘT MẶT ĐƯỜNG TO, LÙI VÀO ĐƯỜNG NHỎ) NHƯNG KHÔNG ĐỒNG Ý, SỐ

TIỀN BỒI THƯỜNG ĐÓ CHỈ MUA ĐƯỢC 1/3 Ô MẶT ĐƯỜNG NHỎ THÔI, NAY CỐ TÌNH TẬP KẾT QUÂN,

ĐẾN CƯỠNG CHẾ ĐO ĐẠC NHÀ TÔI, HỎI LUẬT PHÁP BẰNG HOẶC HƠN Ở ĐÂU, HỌ ĐÃ NGỒI TRÊN

LUẬT PHÁP, ĐẾN ỨC HIẾP CHÈN ÉP DÂN, VẬY HỌ ĐÃ VI PHẠM PHÁT LUẬT NGHIÊM TRỌNG, ĐỀ NGHỊ

CAC CƠ QUAN THẨM QUYỀN QUAN TÂM, ĐỂ XÃ HỘI TƯƠI ĐẸP HƠN, LÒNG DÂN TIN TƯỞNG VÀO

NHÀ NƯỚC HƠN.

 

DƯỚI ĐÂY LÀ VIDEO GHI LẠI CHUNG CƯ HOÀNG HUY ĐỔNG QUỐC BÌNH , LÀ MỤN MỌC LIỀN KỀ VỚI

NGÃ 6 CẦU VƯỢT LẠCH TRAY ĐỔNG QUỐC BÌNH, LÀ DỰ ÁN NHỨC NHỐI LÒNG DÂN, KÉO BAO NHIÊU

HỆ LUỴ THEO CHUNG CƯ ĐÓ, ÁCH TẮC GIAO THÔNG, TỐN KÉM TIỀN BẠC CỦA NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN

DÂN ĐÊ MỞ ĐƯỜNG VÀ KHÔNG GIAN PHỤC VỤ CHUNG CƯ NÀY.

CHUNG CƯ HOÀNG HUY ĐỔNG QUỐC BÌNH, QUẬN NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG, LÀ CÁI MỤN MỌC LIỀN KỀ VỚI NGÃ 6 CẦU VƯỢT LẠCH TRAY, GÂY ÁCH TẮC GIAO THÔNG HÀNG NGÀY.

LUẬT SƯ LÊ ĐÌNH QUYỀN QUAY ĐẦU XE VỚI NHÀ BÀ DƯƠNG XUÂN, BÀ CON CẨN THẬN ĐỪNG ĐẶT HẾT HY VỌNG VÀO LS

 

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LẠCH TRAY, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG VẬN ĐỘNG DÂN NHÀ 2 MẶT ĐƯỜNG ĐẤT THỔ CƯ NĂM 1975 (MẶT ĐƯỜNG 5 NGUYỄN BỈNH KHIÊM VÀ MẶT ĐƯỜNG CỐNG HỘP 6 MÉT), ĐỒNG Ý CHO ĐO ĐẠC, RỒI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG CHUI VÀO NGÕ Ở (MỖI HỘ GIA ĐÌNH MẤT 5 TỶ X 70 HỘ = 350 TỶ CHUI VÀO TÚI AI), ĐÂY LÀ KẾT CỤC CỦA VIỆC THAM GIA HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ CHỐNG MỸ, CỦA CỤ DƯƠNG TẤN BÁ (BỐ ĐẺ CỦA BÀ DƯƠNG XUÂN) NHƯ THẾ NÀY ĐÂY.

Ông Lê Chưởng phó chủ tịch và bà Ngô Thị Hồng phó chánh văn phòng, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng vi phạm luật bồi thường đất đai nghiêm trọng, trả tiền bồi thường cho hộ ông Dương Tấn Bá (đại diện bà Dương Thị Xuân) bằng 1/3 giá trị tài sản, mất đứt 5 tỷ đồng, gia đình ông Bá không đồng ý cho vào đo đạc, thì dán bùa lên nhà ông Bá “quyết định bắt buộc đo đạc”, mặc dù chưa một lần gặp gỡ lắng nghe ý kiến của gia đình, sau đo tiến hành tổ chức đo thì bị camera quay thì chạy như vịt “có video ghi lại”, tiếp theo đó gặp gỡ đúng 3 lần cho đúng quy trình, lần nào gia đình cũng ý kiến như nhau: nhà chúng tôi 2 mặt đường, đường 5 Nguyễn Bỉnh Khiêm, và đường cống hộp 6 mét, chúng tôi hy sinh đường lớn, chấp nhận vào đường nhỏ 6 mét để cho thành phố to đẹp hơn, chứ chúng tôi không cần bằng hoặc hơn, như pháp luật ban hành, trước khi vào đo tôi phải được biết giá đất chúng tôi là bao nhiêu, có đủ mua được mặt đường nhỏ 6 mét không, đủ thì tôi mới đồng ý cho đo, nhưng họ trả lời chỉ có 41 triệu đồng/1 mét vuông (đất thổ 1975), trong khi đó đất không đồng họ bán cho nhau 80 triệu đồng/1 mét vuông ở lô trong, vậy số tiền họ bồi thường cho gia đình tôi chỉ mua được 1/3 ô đất mặt đường cống hộp 6 mét thôi, chúng tôi không đồng ý cho vào đo đạc, thì vào hồi 18 giờ ngày 13 tháng 8 năm 2022, họ đưa quyết định bắt buộc đo đạc do ông Lê Chưởng ký, họ còn liên kết với chủ cũ là ông Chu Văn Chức có ý định chiếm đoạn tài sản của tôi, cố tình làm sai hồ sơ.

Ông Lê Chưởng phó chủ tịch Quận Ngô Quyền, Hải Phòng vi phạm luật bồi thường đất đai nghiêm trọng, trả tiền bồi thường cho hộ ông Dương Tấn Bá (đại diện bà Dương Thị Xuân) bằng 1/3 giá trị tài sản, mất đứt 5 tỷ đồng, gia đình ông Bá không đồng ý cho vào đo đạc, thì dán bùa lên nhà ông Bá “quyết định bắt buộc đo đạc”, mặc dù chưa một lần gặp gỡ lắng nghe ý kiến của gia đình, sau đo tiến hành tổ chức đo thì bị camera quay thì chạy như vịt “có video ghi lại”, tiếp theo đó gặp gỡ đúng 3 lần cho đúng quy trình, lần nào gia đình cũng ý kiến như nhau: nhà chúng tôi 2 mặt đường, đường 5 Nguyễn Bỉnh Khiêm, và đường cống hộp 6 mét, chúng tôi hy sinh đường lớn, chấp nhận vào đường nhỏ 6 mét để cho thành phố to đẹp hơn, chứ chúng tôi không cần bằng hoặc hơn, như pháp luật ban hành, trước khi vào đo tôi phải được biết giá đất chúng tôi là bao nhiêu, có đủ mua được mặt đường nhỏ 6 mét không, đủ thì tôi mới đồng ý cho đo, nhưng họ trả lời chỉ có 41 triệu đồng/1 mét vuông (đất thổ 1975), trong khi đó đất không đồng họ bán cho nhau 80 triệu đồng/1 mét vuông ở lô trong, vậy số tiền họ bồi thường cho gia đình tôi chỉ mua được 1/3 ô đất mặt đường cống hộp 6 mét thôi, chúng tôi không đồng ý cho vào đo đạc, thì vào hồi 18 giờ ngày 13 tháng 8 năm 2022, họ đưa quyết định bắt buộc đo đạc do ông Lê Chưởng ký, họ còn liên kết với chủ cũ là ông Chu Văn Chức có ý định chiếm đoạn tài sản của tôi, cố tình làm sai hồ sơ.

(7 Video) ghi lại hình ảnh họp dân của Quận Ngô Quyền Hải Phòng THU HỒI ĐẤT VÀNG ĐƯỜNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM, HẢI PHÒNG, ÔNG PHÓ CHỦ TỊCH QUỸ ĐẤT QUẬN NGÔ QUYỀN NÓI DÀI 75 PHÚT, KHÔNG THẤY NÓI GIÁ BAO NHIÊU, MÀ ĐÃ DỰ ĐỊNH TRIỂN KHAI VÀO ĐO ĐẠC NHÀ CỦA NGƯỜI DÂN, ĐỂ CHỐT VÀ NIÊM YẾT TRƯỚC THỜI ĐIỂM LUẬT ĐẤT ĐAI MỚI SẮP BAN HÀNH.

THÁNG 7 CẢ NƯỚC TRI ÂN CÁC GIA ĐÌNH CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, CÒN QUẬN NGÔ QUYỀN HẢI PHÒNG ĐÈ GIA ĐÌNH ÔNG DƯƠNG TẤN BÁ (LÃO THÀNH CÁCH MẠNG) Ý ĐỊNH MUỐN CƯỚP 2/3 TÀI SẢN TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI 5 TỶ/1 NHÀ, HỌ ĐÃ VI PHẠM LUẬT ĐẤT ĐAI NGHIÊM TRỌNG.

25 video ghi lại hình ảnh các đoàn từ mọi miền tổ quốc Việt Nam dâng hương nghĩa trang Liệt Sĩ Vị Xuyên Hà Giang đông như chảy hội, dưới đây là những video của các đoàn dâng hương trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 8 giờ ngày 12.7.2027, xin trân trọng cảm ơn bà con đã tri ân tổ tiên, đền ơn đáp nghĩa tới các anh hùng đã hy sinh chống giặc ngoại xâm Trung Quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *