NGÔ QUYỀN HẢI PHÒNG LẬP KHÔNG HỒ SƠ, CƯỚP NHÀ CỦA THƯƠNG BINH ĐOÀN NGỌC HÙNG 118 NGUYỄN BỈNH KHIÊM, ÔNG ĐÃ KHÓC NỨC NỞ VÌ XÃ HỘI BẤT CÔNG. BÁC TRỌNG ƠI CỨU DÂN HẢI PHÒNG VỚI!!!

 

NGÔ QUYỀN HẢI PHÒNG LẬP KHÔNG HỒ SƠ, CƯỚP NHÀ CỦA THƯƠNG BINH ĐOÀN NGỌC HÙNG 118 NGUYỄN BỈNH KHIÊM,

ÔNG ĐÃ KHÓC NỨC NỞ VÌ XÃ HỘI BẤT CÔNG.

BÁC TRỌNG ƠI HỌ LÀM KHỐNG HỒ SƠ CHO DÂN, HỌ QUYẾT TÂM CƯỚP ĐẤT CỦA DÂN, MỖI NHÀ MẤT 8 TỶ ĐỒNG SO VỚI MẶT

BẰNG, 70 NHÀ LÀ 560 TỶ ĐỒNG, VÀO TÚI AI, DÂN CHÚNG TÔI 90% KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI GIÁ ĐỀN BÙ, THÌ RA QUYẾT ĐỊNH

CƯỠNG CHẾ, TRONG KHI CHƯA BIẾT ĐI ĐÂU VỀ ĐÂU, TREO BĂNG ZON, KHẨU HIỂU HƯỞNG ỨNG LỜI KÊU GỌI CHỐNG THAM

NHŨNG CỦA BÁC, THÌ HỌ ĐẾN LẬP BIÊN BẢN BẮT THÁO DỠ BÁC ƠI, VẬY LỜI KÊU GỌI CỦA BÁC HỌ COI THƯỜNG RỒI BÁC ƠI,

CỨU LẤY HẢI PHÒNG CHỈ MỘT LẦN THÔI BÁC ƠI.

 

KÍNH MỜI BÀ CON BẤM VÀO ĐƯỜNG LINK DƯỚI ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT VỀ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG CỦA HẢI PHÒNG.

Bác Nguyễn Phú Trọng ơi, dân Hải Phòng khổ quá (gồm 18 video)

CHÍNH QUYỀN QUẬN NGÔ QUYỀN HẢI PHÒNG, ĐÊM HÔM LỌ MỌ VÀO NHÀ DÂN PHỐ NGUYỄN BỈNH KHIÊM, BỊ CAMERA CHIẾU CHẠY TOÁN LOẠN, ĐỦ ĐỂ BIẾT HÀNH VI KHÔNG TRONG SÁNG.

ÔNG LÊ CHƯỞNG PHÓ CHỦ TỊCH QUẬN NGÔ QUYỀN- HẢI PHÒNG VI PHẠM PHÁP LUẬT NGHIÊM TRỌNG: ĐÂY LÀ KẾT QUẢ THAM GIA 2 CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ MỸ CỦA BỐ TÔI ĐÂY CÁC BÁC Ạ. VÀO HỒI 7 GIỜ NGÀY 18.8.2022, ÔNG LÊ CHƯỞNG PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, ĐÃ KÝ QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ ĐO ĐẠC NHÀ ÔNG DƯƠNG TẤN BÁ (ĐẠI DIỆN LÀ BÀ DƯƠNG XUÂN, NHÀ CÓ TỪ 1975)TẠI SỐ NHÀ 122 VÀ 92 NGUYỄN BỈNH KHIÊM, HẢI PHÒNG, MẶC DÙ ĐÃ 4 LẦN GIA ĐÌNH ĐỀ NGHỊ VỚI UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN, XEM XÉT LẠI GIÁ BỒI THƯỜNG ĐẤT NGUYỄN BỈNH KHIÊM 41 TRIỆU ĐỒNG/ 1 MÉT VUÔNG, LÀ VÔ LÝ, THIỆT THÒI CHO MỖI HỘ DÂN KHOẢNG 5 TỶ ĐỒNG, TỪ NHÀ HAI MẶT ĐƯỜNG ( ĐƯỜNG 5 NGUYỄN BỈNH KHIÊM VÀ ĐƯỜNG 6 MÉT), BỒI THƯỜNG CHO DÂN ĐỂ CHUI VÀO NGÕ Ở, GIA ĐÌNH YÊU CẦU CHÚNG TÔI VÌ THÀNH PHỐ TO ĐẸP HƠN, HY SINH MẶT ĐƯỜNG TO, ĐỂ LÀM DẢI CÂY XANH PHỤC VỤ CHO DỰ ÁN CỦA ÔNG LÊ THÀNH (PHÓ THỦ TƯỚNG) ĐẸP VÀ CÓ GIÁ TRỊ HƠN, ĐỂ  VÀO MẶT ĐƯỜNG NHỎ 6 MÉT (CHẤP NHẬN MẤT MỘT MẶT ĐƯỜNG TO, LÙI VÀO ĐƯỜNG NHỎ) NHƯNG KHÔNG ĐỒNG Ý, SỐ TIỀN BỒI THƯỜNG ĐÓ CHỈ MUA ĐƯỢC 1/3 Ô MẶT ĐƯỜNG NHỎ THÔI, NAY CỐ TÌNH TẬP KẾT QUÂN, ĐẾN CƯỠNG CHẾ ĐO ĐẠC NHÀ TÔI, HỎI LUẬT PHÁP BẰNG HOẶC HƠN Ở ĐÂU, HỌ ĐÃ NGỒI TRÊN LUẬT PHÁP, ĐẾN ỨC HIẾP CHÈN ÉP DÂN, VẬY HỌ ĐÃ VI PHẠM PHÁT LUẬT NGHIÊM TRỌNG, ĐỀ NGHỊ CAC CƠ QUAN THẨM QUYỀN QUAN TÂM, ĐỂ XÃ HỘI TƯƠI ĐẸP HƠN, LÒNG DÂN TIN TƯỞNG VÀO NHÀ NƯỚC HƠN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *