Nguồn gốc họ Bùi-tác giả Dương Anh Dũng

– Họ Bùi ()

“Họ Bùi Việt Nam là một họ bản địa, có gốc tích trên đất Việt từ thời các vua Hùng dựng nước.” (Ban Liên lạc họ Bùi toàn quốc).

Như vậy, họ Bùi có khởi nguồn từ người nguyên thủy Việt Nam. Thực tế trong họ Bùi có một tỉ lệ cao là người Mường được xem như người Việt cổ đã nói lên điều đó.

Theo truyền thuyết, mẹ của Thánh Gióng là Bùi Thị Dung, con gái của cụ Bùi Cẩn ở Vũ Ninh. Điều đó nói lên họ Bùi đã lập nghiệp ở đồng bằng Bắc Bộ từ trước đời Hùng Vương thứ VI.

Theo một cuốn gia phả họ Bùi do cụ Bùi Thế Đồng làng Tảo Môn, xã Nhân Hòa, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam chép: Ba anh em họ Bùi từ huyện Nam Xương, tỉnh Hà Nội di cư về vùng này “Chiêu dân khai điền lập ấp”. Hai người anh ở lại định cư lâu dài và là hai Thủy tổ của họ Bùi ngày nay ở Hà Nam.

Người em thứ ba sang Thái Bình là: Bùi Tướng Công Lê triều điển bạ – Chức vụ Hàn lâm – mộ dân khai điền lập ấp, hiện được thờ làm Thành hoàng tại đình thôn Nghĩa, làng Đại Hoàng (nay là xã Tây Lương) huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Người họ Bùi phát tích cùng người Việt cổ tại miền Thanh Nghệ, cũng tương tự  như họ Dương, ngoài nhóm theo về đất tổ vua Hùng và phát tán ra vùng đồng bằng trung du Bắc bộ, còn nhóm khác ở lại bản địa sau thiên di vào miền nam Tổ quốc. Theo họ Bùi Văn – Đà Nẵng: Tổ tiên tộc Bùi Văn có nguồn gốc lâu đời từ Thanh Hoá bắt đầu đến khẩn đất lập làng ở Nại Hiên vào năm 1474, đời vua Lê Thánh Tông. Cụ tiên hiền Bùi Văn, được vua nhà Nguyễn sắc phong Dực Bảo Trung Hưng Linh Phù Chi Thần. Việc định cư của tộc  Bùi Văn gắn liền với lịch sử mở cõi của dân tộc Đại Việt tại quê hương Hoà Vang – Đà Nẵng.

Trong họ Bùi cũng có một nhánh từ họ Trần đổi sang, đó là sự kiện Trần Bùi Thế Tổ là họ Trần. Năm 1400, phụ thân của ông đã cùng một tướng bàn mưu giết Hồ Quý Ly. Mưu bị lộ, Hồ Quý Ly tàn sát. Trần Bùi Thế Tổ được một ông lang thuốc là Bùi Trương che chở, nhận làm con nuôi, đổi tên họ là họ Bùi. Trong lịch sử nước nhà có rất nhiều người họ Bùi đóng góp tài sức cho non sông đất nước. Hiện nay, họ Bùi cũng là một họ lớn của nước ta, chiếm 2% dân số.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *