Nguồn gốc họ Lê

3- Họ Lê ()

Họ Lê là dòng họ thuần Việt, phát sinh từ hai nguồn:

– Phát tích cùng dân tộc Lạc Việt ở đất Thanh Hoá – Ninh Bình từ rất xa xưa (tổ tiên của Lê Hoàn, Lê Lợi).

– Là dòng họ của Thục Phán An Dương Vương- vị vua nước Âu Lạc của ta từ 258 TCN. (Theo tư liệu của họ Lê, bà Lê Thị- cô ruột của Thục Phán là vợ vua Hùng thứ 18 đã đầu độc hết 20 hoàng tử và 4 công chúa của vua Hùng để chuẩn bị thôn tính Lạc Việt).

Họ Lê là dòng họ hiển hách, hai lần giữ ngôi cao: Nhà Tiền Lê và Hậu Lê, tổng cộng 399 năm. Trong danh sách khoa bảng triều Nguyễn trong 115 năm có 5.230 vị đăng khoa, trong đó 650 vị Hương cống, Cử nhân, Tiến sĩ, Phó bảng. Là dòng họ anh hùng cái thế của Lê Hoàn, Lê Lợi – một dòng họ rất hiền lương không tham quyền lực với họ Trịnh nên luôn được an lành. Họ Lê trong lịch sử không xảy ra kiếp nạn gì do vậy dòng họ được bảo toàn và người các dòng họ khác khi gặp nạn thì đổi sang họ Lê cho lành. Do vậy, họ Lê ngang bằng họ Trần, chiếm 9,5 % dân số.

Họ Lê đã hiến dâng cho đất nước một nhân tài: Lê Hữu Trác là đại danh y có đóng góp lớn cho nền y học dân tộc Việt Nam, trong đó có thuốc Nam, kế thừa xuất sắc sự nghiệp “Nam dược trị Nam nhân” của Tuệ Tĩnh thiền sư.

Lời bàn: Một dẫn chứng là bên Trung Quốc không thấy có người họ Lê, các quan đô hộ sang ta không có ai là họ Lê, do vậy họ Lê chỉ là của nước Việt ta, lại có dòng xuất xứ từ Thanh Hóa, điều này cũng chỉ ra rằng họ Lê và các dòng họ thuần Việt đều phát tích cùng người Việt tại Thanh Nghệ Tĩnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *