Nguồn gốc họ Nguyễn

100 họ Việt Nam

100 họ Việt Nam

Nước Việt Nam hiện nay theo một trong các thống kê tin cậy có 215 dòng họ. Họ Dương chiếm hơn 1% dân số, là một trong các họ lớn của nước ta. Để thấy bức tranh tiêu biểu về các dòng họ và hiểu thêm về họ Dương trong cộng đồng làm nên dân tộc Việt Nam, người trong họ cũng cần biết về các dòng họ lớn, đồng hành cùng họ Dương.

Trong 215 dòng họ có 15 dòng họ lớn (trong đó có họ Dương sẽ viết riêng) chiếm tuyệt đại dân số Việt Nam là:

1-Họ Nguyễn ()

Họ Nguyễn là dòng họ tiêu biểu của người Việt Nam, chiếm tỷ lệ 38,4 % dân số. Tương truyền đây là dòng họ của thuỷ tổ người Việt, họ của Kinh Dương Vương, có từ buổi đầu dựng nước.

– Trong truyền thuyết xuất hiện sớm nhất, Tản Viên Sơn Thánh có tên là Nguyễn Tuấn. Vị đệ nhất phúc thần, đứng đầu trong bốn vị thánh bất tử của Việt Nam.

– Theo chính sử, Nguyễn Bặc (924-979) là khai quốc công thần triều Đinh, có công giúp Đinh Bộ Lĩnh chấm dứt loạn 12 sứ quân. Theo gia phả họ Nguyễn và tài liệu Lược sử họ Nguyễn tại Việt Nam, Định Quốc Công Nguyễn Bặc được suy tôn là thủy tổ họ Nguyễn. (Là nhân vật có thật trong sử sách, còn Kinh Dương Vương và Nguyễn Tuấn chỉ được chép trong huyền thoại)

Họ Nguyễn bị pha tạp rất nhiều do chính biến trong hơn nghìn năm qua, bây giờ khó nói là ai đó họ Nguyễn chính gốc hay là có nguồn gốc từ các họ khác đổi sang. Điều đặc biệt, họ Nguyễn là họ vua cuối cùng của nước ta, do Nguyễn Kim có gốc từ Gia Miêu, Hà Trung, Thanh Hóa, người khai mở cho vương triều Nguyễn trải dài 300 năm. Khi có biến cố gì, các dòng họ khác đều chọn ưu tiên chuyển sang họ Nguyễn. Rõ nhất như họ Lý thời Trần, họ Mạc thời Lê, họ Hồ thời Tây Sơn, họ Huỳnh được ban quốc tính, họ Ngô cải theo họ vua…

-Khi điều tra dân số, những người chưa có họ, đều được các quan chức trong bộ máy chính quyền nhà nước cho chuyển hết sang họ Nguyễn.

– Một người họ Nguyễn yêu nước, có chí khí, dân tộc ta kính trọng là Nguyễn Thái Học với câu nói nổi tiếng: “Không thành công cũng thành nhân”. Ông sinh 1902, là lãnh tụ Việt Nam Quốc dân đảng lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Bái đánh Pháp giành độc lập cho dân tộc. Khởi nghĩa thất bại, ông bị thực dân Pháp xử án chém ngày 17-6-1930.

Họ Nguyễn là dòng họ chính làm nên dân tộc Việt Nam. Tổng Bí thư và Thủ tướng nước ta hiện nay (năm 2020) cũng là họ Nguyễn.

Lời bàn:

Có tư liệu của tổ tiên họ Dương để lại trong cuốn gia phả “Đào tộc khoa quan công thần huân nghiệp gia phả chí” chép là họ Nguyễn Gia Miêu từ cụ Tổ Nguyễn Kim trở đi là hậu duệ của đức tổ Đào Biểu gốc họ Dương. Hiện nay có chi họ Nguyễn Gia Miêu Hà Trung đã thờ áo mũ của Trang nguyên Đào Sư Tích (gốc họ Dương) và nhận sinh hoạt trong cộng đồng họ Dương Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có bỏ lỡ gì không?