(30 VIDEO) NHẰM NGÀY 17.10 (ÂM LỊCH) BÀ CON 100 HỌ THÔN LONG BÌNH – XÃ TAM NGHĨA – HUYỆN NÚI THÀNH – TỈNH QUẢNG NAM CÙNG HỌ DƯƠNG, GIỖ ÔNG TỔ HỌ DƯƠNG CỦA LÀNG, ÔNG DƯƠNG ĐÌNH TUYỂN PHÓ CHỦ TỊCH TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM LÀM CHỦ TRÌ

VIDEO DÀI 135 PHÚT LỄ GIỖ THUỶ TỔ HỌ DƯƠNG LONG BÌNH, NÚI THÀNH, ÔNG DƯƠNG ĐÌNH TUYỂN

LÀ CHỦ TRÌ TẬP 1.

NHẰM NGÀY 17.10 (âm lịch) TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM CÙNG BÀ CON TRĂM HỌ THÔN

LONG BÌNH DÂNG HƯƠNG ÔNG TỔ HỌ DƯƠNG (CỤ ĐƯỢC CẢ LÀNG GÓP GIỖ), ĐÃ CÓ CÔNG XÂY

DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÔN LONG BÌNH, HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM HIỆN NAY. VIDEO GHI

LẠI HÌNH ẢNH CẢNH ÔNG DƯƠNG ĐÌNH TUYỂN PHÓ CHỦ TỊCH TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM

(CHỦ TỊCH 100 HỌ QUẢNG NAM, CHỦ TỊCH HỌ DƯƠNG NÚI THÀNH), KHAI TRỐNG VÀ HÌNH ẢNH BÀI

CON RƯỚC TRỐNG VÀ DÂNG HƯƠNG NHÀ THỜ. XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

1 – CHỊ DƯƠNG THỂ (PHÓCHỦ TỊCH HỌ DƯƠNG QUẬN HẢI CHÂU ĐÀ NẴNG)

2 – GIA ĐÌNH ÔNG DƯƠNG TẤN BÁ

3 – GIA ĐÌNH DƯƠN VỸ

4 – GIA ĐÌNH CHỦ TỊCH HỌ DƯƠNG ĐÀ NẴNG DƯƠNG HOÀI NAM

5 -GIA ĐÌNH DƯƠNG QUỐC VIỆT

6 – GIA ĐÌNH DƯƠNG THANH TÙNG

7 – GIA ĐÌNH LÊ THỊ TRIỀU

8 – GIA ĐÌNH PHẠM THỊ MINH

9 – GIA ĐÌNH DƯƠNG QUỐC THẮNG

10 – GIA ĐÌNH DƯƠNG QUANG VINH

ĐÃ DÂNGNHỮNG LẴNG HOA TƯƠI THẮM NHÂN NGÀY GIỖ CỤ. CUỐI BUỔI CÓ KHOẢNG 5O TIẾT MỤC

VĂN NGHỆ, ĐƯỢC DIỄN RA TRONG VÒNG 4 GIỜ, SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT DẦN DẦN, LỄ GIỖ TỔ VÔ CÙNG

ẤN TƯỢNG, KHÔNG PHÂN BIỆT GIÀ TRẺ, GIÀU NGHÈO, ĐỊA VỊ CAO THẤP, TẤT CẢ CÙNG HOÀ LÀM

MỘT THÀNH MỘT GIA ĐÌNH LỚN, MỘT GIA ĐÌNH CÓ 21 ĐỜI VỚI GẦN 400 NĂM, ĐƯỢC HỘI TỤ TẠI NHÀ

THỜ TỔ TIÊN HÀNG NĂM VÀO NGÀY 17.10 ÂM LỊCH.

LỄ GIỖ ĐƯỢC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG RỰC RỠ, BÀ CON BỊN RỊN CHIA TAY RA VỀ, GƯƠNG MẶT AI

CŨNG ĐỀU TOẢ SÁNG HOAN HỶ, PHẤN KHỞI, XIN TRÂN THÀNH CẢM ƠN BAN TỔ CHỨC RẤT NHIỀU.

NHẰM NGÀY 17.10 TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM CÙNG BÀ CON TRĂM HỌ THÔN LONG BÌNH

DÂNG HƯƠNG ÔNG TỔ HỌ DƯƠNG, ĐÃ CÓ CÔNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÔN LONG BÌNH

, HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM HIỆN NAY. VIDEO GHI LẠI HÌNH ẢNH ÔNG DƯƠNG ĐÌNH

TUYỂN PHÓ CHỦ TỊCH TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM (CHỦ TỊCH 100 HỌ QUẢNG NAM, CHỦ

TỊCH HỌ DƯƠNG NÚI THÀNH), CHỦ TRÌ NGÀY GIỖ TẠI NHÀ THỜ CỦA THÔN LONG BÌNH.

LỄ GIỖ TIỀN HIỀN (CỤ LÀ HỌ DƯƠNG) THÔN LONG BÌNH, NÚI THÀNH, QUẢNG NAM, CÓ SỰ THAM GIA

CỦA HỌ DƯƠNG. (video ghi lại đầy đủ lễ giỗ của thôn Long Bình – Núi Thành)

LỄ GIỖ TỔ HỌ DƯƠNG LONG BÌNH, NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM NGÀY 17.10 ÂM LỊCH, ÔNG DƯƠNG

ĐÌNH TUYỂN PHÓ CHỦ TỊCH TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM LÀM CHỦ TRÌ, THÀNH CÔNG RỰC

RỠ

HỌ DƯƠNG LONG BÌNH, NÚI THÀNH, QUẢNG NAM TỔ CHỨC GIỖ THUỶ TỔ (VIDEO GHI LẠI LỄ TẾ ĐẦY

ĐỦ), ÔNG DƯƠNG ĐÌNH TUYỂN LÀ CHỦ TRÌ.

 

HỌ DƯƠNG LONG BÌNH, NÚI THÀNH, QUẢNG NAM KỶ NIỆM NGÀY LỄ 20.10, ÔNG DƯƠNG HƯỚNG

(CHỦ TỊCH HỌ DƯƠNG LONG BÌNH) LÀM CHỦ TRÌ.

HỌ DƯƠNG LONG BÌNH, NÚI THÀNH TƯNG BỪNG ĂN MỪNG ĐOẠN GIẢI CÚP BÓNG ĐÁ, GIẢI HỌ

DƯƠNG VIỆT NAM, NHÂN DỊP NGÀY GIỖ TỔ 17.10 ÂM

LỄ RA MẮT BAN CHẤP HÀNH HỌ DƯƠNG LONG BÌNH, NÚI THÀNH, QUẢNG NAM, ÔNG DƯƠNG

HƯỚNG CHỦ TỊCH

LỄ VINH DANH CÁC CHÁU HỌC SINH HỌ DƯƠNG NÚI THÀNH, QUẢNG NAM NHÂN DỊP GIỖ THUỶ TỔ

NGÀY 17.10 ÂM LỊCH

ÔNG DƯƠNG ĐÌNH TUYỂN, PHÓ CHỦ TỊCH TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM,CHỦ TỊCH HỌ

DƯƠNG NÚI THÀNH PHÁT BIỂU Ở LỄ GIỖ THUỶ TỔ  HỌ DƯƠNG LONG BÌNH, NÚI THÀNH, QUẢNG

NAM.

CHÚC MỪNG 70 NĂM NGÀY CƯỚI CỦA HAI CỤ DƯƠNG ĐÁO, NHÂN DỊP GIỖ THUỶ TỔ HỌ DƯƠNG LONG BÌNH, NÚI THÀNH.

CHÚC MỪNG BỐ MẸ ANH DƯƠNG ĐÌNH TUYỂN, NHÂN LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM ĐÁM CƯỚI, CHÚC HAI CỤ LUÔN KHOẺ MẠNH,

PHÓ CHỦ TỊCH TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM DƯƠNG ĐÌNH TUYỂN (CTHD NÚI THÀNH), THỂ

HIỆN CA KHÚC GÁNH MẸ.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN PHÓ CHỦ TỊCH HỌ DƯƠNG QUẬN HẢI CHÂU, ĐÀ NẴNG DƯƠNG THỂ ĐÃ GỬI

TỚI LỄ GIỖ TỔ HỌ DƯƠNG LONG BÌNH, NÚI THÀNH, QUẢNG NAM LẴNG HOA TƯƠI THẮM NHÂN NGÀY

GIỖ TỔ HỌ DƯƠNG LONG BÌNH.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN GIA ĐÌNH ÔNG DƯƠNG HOÀI NAM ĐÃ CÔNG ĐỨC NHÀ THỜ HD LONG BÌNH

100 TRIỆU ĐỒNG.

KHÚC TÌNH NỒNG ĐƯỢC THỂ HIỆN KẾT THÚC LỄ GIỖ TỔ HỌ DƯƠNG LONG BÌNH, NÚI THÀNH VÔ

CÙNG ẤN TƯỢNG.

DƯƠNG LÂM HÁT TẶNG BÀ CON HỌ DƯƠNG LONG BÌNH, NÚI THÀNH NHÂN DỊP GIỖ THUỶ TỔ NGÀY

17.10 ÂM LỊCH

MC HÁT TẶNG BÀ CON HỌ DƯƠNG LONG BÌNH, NÚI THÀNH NHÂN DỊP GIỖ THUỶ TỔ NGÀY 17.10 ÂM

LỊCH.

ÔNG DƯƠNG HƯỚNG (CHỦ TỊCH HỌ DƯƠNG LONG BÌNH, NÚI THÀNH) TẶNG BÀ CON CA KHÚC NHÂN

NGÀY GIỖ THUỶ TỔ .

MC HÁT TẶNG BÀ CON NHÂN DỊP GIỖ THUỶ TỔ HỌ DƯƠNG LONG BÌNH, NÚI THÀNH VÔ CÙNG ẤN

TƯỢNG.

CA KHÚC NHẬT KÝ CỦA MẸ, THỂ HIỆN HÀ THỊ PHƯỢNG NHÂN DỊP GIỖ THUỶ TỔ HỌ DƯƠNG LONG

BÌNH.

MC HÁT TẶNG BÀ CON NHÂN DỊP GIỖ THUỶ TỔ HỌ DƯƠNG LONG BÌNH, NÚI THÀNH VÔ CÙNG ẤN

TƯỢNG.

CẢM ƠN CHỊ THỂ ĐÃ GỬI TỚI LỄ GIỖ THỦY TỔ HỌ DƯƠNG LONG BÌNH, CA KHÚC NGƯỜI ƠI NGƯỜI Ở

ĐỪNG VỀ.

ÔNG DƯƠNG HẢI PHÓ CHỦ TỊCH HỌ DƯƠNG QUẬN HẢI CHÂU, ĐÀ NẴNG GỬI TỚI BÀ CON HD LONG

BÌNH CA KHÚC NHÂN DỊP GIỖ THUỶ TỔ.

VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG LẼ GIỖ THUỶ TỎ HỌ DƯƠNG LONG BÌNH, NÚI THÀNH, QUẢNG NAM, THÀNH

CÔNG RỰC RỠ.

VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG LẼ GIỖ THUỶ TỎ HỌ DƯƠNG LONG BÌNH, NÚI THÀNH, QUẢNG NAM, THÀNH

CÔNG RỰC RỠ.

VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG LẼ GIỖ THUỶ TỔ HỌ DƯƠNG LONG BÌNH, NÚI THÀNH, QUẢNG NAM, THÀNH

CÔNG RỰC RỠ.

VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG LẼ GIỖ THUỶ TỎ HỌ DƯƠNG LONG BÌNH, NÚI THÀNH, QUẢNG NAM, DƯƠNG

THANH TUYỀN HÁT.

HỌ DƯƠNG LONG BÌNH, NÚI THÀNH, QUẢNG NAM CHÚNG MỪNG NGÀY LỄ 20.11 CHO CÁC MẸ LÀ GIÁO VIÊN CÁC CON.

PCT TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM DƯƠNG ĐÌNH TUYỂN THỂ HIỆN CK NGHĨ VỀ CHA, NHÂN NGÀY 20.11

CHÚC MỪNG BỐ MẸ ANH DƯƠNG ĐÌNH TUYỂN, NHÂN LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM ĐÁM CƯỚI, CHÚC HAI CỤ LUÔN KHOẺ MẠNH,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *