NHẰM NGÀY 22.7.2022 HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG TỔ CHỨC LỄ DÂNG HƯƠNG TRI ÂN TỔ TIÊN, NHỚ VỀ CỘI NGUỒN, DÂNG HƯƠNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ HẢI PHÒNG, KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.7.2022. DƯỚI ĐÂY LÀ VIDEO GHI LẠI TOÀN BỘ SỰ KIỆN LỄ DÂNG HƯƠNG CỦA HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN BÀ CON HỌ ĐỒNG, LÀ MỘT TRONG NHỮNG TỔ CHỨC DÒNG HỌ ĐẦU TIÊN ĐẾN DÂNG HƯƠNG TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ HẢI PHÒNG, CHÚC HỌ ĐỒNG NGÀY MỘT PHÁT TRIỂN RỰC RỠ.

ÔNG ĐỒNG XUÂN CẦN CHỦ TỊCH HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG, ĐỌC NGHI LỄ DÂNG HƯƠNG ĐÀI LIỆT SĨ HẢI PHÒNG.

NHẰM NGÀY 22.7.2022 HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG TỔ CHỨC LỄ DÂNG HƯƠNG TRI ÂN TỔ TIÊN, NHỚ VỀ CỘI NGUỒN, DÂNG HƯƠNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ HẢI PHÒNG, KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.7.2022. DƯỚI ĐÂY LÀ VIDEO GHI LẠI TOÀN BỘ SỰ KIỆN LỄ DÂNG HƯƠNG CỦA HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN BÀ CON HỌ ĐỒNG, LÀ MỘT TRONG NHỮNG TỔ CHỨC DÒNG HỌ ĐẦU TIÊN ĐẾN DÂNG HƯƠNG TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ HẢI PHÒNG, CHÚC HỌ ĐỒNG NGÀY MỘT PHÁT TRIỂN RỰC RỠ.

ÔNG ĐỒNG VĂN NĂNG ĐỌC NGHI LỄ DÂNG HƯƠNG TẠI ĐÀI LIỆT SĨ HẢI PHÒNG, DO ÔNG ĐỒNG XUÂN CẦN LÀM CHỦ TRÌ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *