ÔNG ĐẶNG VĂN THỬ CHỦ TỊCH HỌ ĐẶNG VIỆT NAM HIẾN NHÀ THỜ XÂY DỰNG 100 TỶ ĐỒNG CHO BÀ CON HỌ ĐẶNG QUẢN LÝ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *