7 VIDEO GHI LẠI MỘT SỐ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ÔNG DƯƠNG TẤN CƯỜNG PHÓ CHỦ TỊCH “100 HỌ VIỆT NAM” NGUYÊN PHÓ CHỦ TỊCH HỌ DƯƠNG TRUNG TRUNG BỘ VIỆT NAM

ÔNG DƯƠNG TẤN CƯỜNG LÀ MỘT TRONG SỐ NHỮNG THÀNH VIÊN ĐÃ HẾT LÒNG VÌ DÒNG TỘC, ÔNG ĐÃ TỪ BỎ QUỐC TỊCH MỸ ĐỂ VỀ VIỆT NAM,GÓP MỘT PHẦN VÀO XÂY DỰNG DÒNG TỘC HỌ DƯƠNG VỮNG MẠNH, CỨ MỖI KHI CÓ HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG NÀO RA MẮT, ÔNG ỦNG HỘ KINH PHÍ 10 TRIỆU ĐỒNG, ĐỂ KHUYẾN KHÍCH DÒNG TỘC, ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG VÀ NHIỀU THỨ KHÁC…. ĐỂ MONG DÒNG TỘC NGÀY MỘT PHÁT TRIỂN, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ÔNG VÀ GIA ĐÌNH.

VIDEO GHI LAI HÌNH ẢNH CÁC TỈNH TRUNG TRUNG BỘ DO ÔNG DƯƠNG TẤN CƯỜNG PHỤ TRÁCH.

ÔNG DƯƠNG TẤN CƯỜNG LÀ MỘT TRONG SỐ NHỮNG THÀNH VIÊN ĐÃ HẾT LÒNG VÌ DÒNG TỘC, ÔNG ĐÃ TỪ BỎ QUỐC TỊCH MỸ ĐỂ VỀ VIỆT NAM,GÓP MỘT PHẦN VÀO XÂY DỰNG DÒNG TỘC HỌ DƯƠNG VỮNG MẠNH, CỨ MỖI KHI CÓ HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG NÀO RA MẮT, ÔNG ỦNG HỘ KINH PHÍ 10 TRIỆU ĐỒNG, ĐỂ KHUYẾN KHÍCH DÒNG TỘC, ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG VÀ NHIỀU THỨ KHÁC…. ĐỂ MONG DÒNG TỘC NGÀY MỘT PHÁT TRIỂN, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ÔNG VÀ GIA ĐÌNH.

100HOVIETNAM.COM, CHÚC MỪNG ÔNG DƯƠNG TẤN CƯỜNG , PHÓ CHỦ TỊCH 100 HỌ VIỆT NAM, TRƯỞNG BAN TRUYỀN THÔNG 100 HỌ VIỆT NAM, ĐÃ THÀNH CÔNG TRỞ CHUYẾN TÀU ĐẦU TIÊN, RA ĐẢO TRƯỜNG SA CẮM 5 LÁ CỜ, CỦA 5 HỌ, BÀ CON CÁC DÒNG QUYẾT TÂM GIỮ VỮNG BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG. XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ÔNG RẤT NHIỀU. DƯƠI ĐÂY LÀ DANH SÁCH LÁ CỜ CỦA DÒNG HỌ TRÊN CHUYẾN TÀU ĐẦU TIÊN: 1 – HỌ LÝ VIỆT NAM 2 – LƯU TỘC VIỆT NAM 3 – CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM 4- HỌ ĐẶNG VIỆT NAM 5 – HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ÔNG DƯƠNG TẤN CƯỜNG (PHÓ CHỦ TỊCH , TRƯỞNG BAN TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM).

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM (ÔNG DƯƠNG TẤN CƯỜNG, TRƯỞNG BAN TRUYỀN THÔNG).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *