ÔNG PHẠM TIẾN DU, NGUYÊN CHỦ TỊCH QUẬN LÊ CHÂN HẢI PHÒNG TỔ CHỨC CƯỚP ĐÊM.

 

ÔNG PHẠM TIẾN DU NGUYÊN CHỦ TỊCH QUẬN LÊ CHÂN HẢI PHÒNG TỔ CHỨC CƯỚP ĐÊM TẠI

PHƯỜNG VĨNH NIỆM, QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG.

KÍNH MỜI BÀ CON BẤM VÀO ĐƯỜNG LINK PHÍA DƯỚI ĐỂ BIẾT THÊM TÌNH HÌNH GIẶC NỘI XÂM Ở HẢI

PHÒNG.

ÔNG PHẠM TIẾN DU NGUYÊN CHỦ TỊCH QUẬN LÊ CHÂN HẢI PHÒNG TỔ CHỨC CƯỚP ĐÊM TẠI

PHƯỜNG VĨNH NIỆM.

HẢI PHÒNG QUÊ HƯƠNG CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ VĂN THÀNH.TRỞ THÀNH THỦ THIÊM THỨ HAI,

DÂN BẾN BÍNH KHỔ QUÁ

Bác Nguyễn Phú Trọng ơi, dân Hải Phòng khổ quá (gồm 18 video)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *