Phát hiện điều đặc biệt của Họ Đồng Hải Phòng, tất cả những đại biểu đứng đầu dòng họ đều là “ca sĩ chuyên nghiệp”, vì thế các sự kiện của Họ Đồng luôn sôi động ấn tượng, chúc Họ Đồng Hải Phòng luôn luôn phát triển.

ÔNG ĐỒNG XUÂN CẦN CHỦ TỊCH HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG VỚI CA KHÚC BÀI CA HỌ ĐỒNG VIỆT NAM

ÔNG ĐỒNG VĂN NĂNG MC HÁT TẶNG BÀ CON CA KHÚC “ĐẤT NƯỚC” NHÂN DỊP KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 27.7.20022

ÔNG ĐỒNG XUÂN BA VÀ ĐỒNG VÂN HÁT TẶNG BÀ CON HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG CA KHÚC GẶP NHAU GIỮA RỪNG MƠ.

ÔNG ĐỒNG THÁI HỌ ĐÔNG TRẠI KÊNH HP TẶNG BÀ CON HỌ ĐỒNG CA KHÚC MÀU HOA ĐỎ, NHÂN DỊP NGÀY 27.7.2022

VĂN NGHỆ TẠI LỄ KỶ NIỆM NGÀY 27.7 Ở NHÀ THỜ ĐỒNG DUY HẢI PHÒNG, DO ÔNG ĐỒNG XUÂN CẦN LÀ CHỦ TRÌ T5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *