(7 Video) ghi lại hình ảnh họp dân của Quận Ngô Quyền Hải Phòng THU HỒI ĐẤT VÀNG ĐƯỜNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM, HẢI PHÒNG, ÔNG PHÓ CHỦ TỊCH QUỸ ĐẤT QUẬN NGÔ QUYỀN NÓI DÀI 75 PHÚT, KHÔNG THẤY NÓI GIÁ BAO NHIÊU, MÀ ĐÃ DỰ ĐỊNH TRIỂN KHAI VÀO ĐO ĐẠC NHÀ CỦA NGƯỜI DÂN, ĐỂ CHỐT VÀ NIÊM YẾT TRƯỚC THỜI ĐIỂM LUẬT ĐẤT ĐAI MỚI SẮP BAN HÀNH.

https://tintuchay365.com/bo-%d1%82%d0%b3uo%d0%bf%c9%a1-bo-%d1%82a%c9%aa-%c9%b4%c9%a1%e1%b4%9c%ca%8fe%d0%bf-%e1%b4%a0a-mo%c9%aa-%d1%82%d0%b3uo%d0%bf%c9%a1-%d1%95ua-%ca%9f%e1%b4%9ca%d1%82-%d1%95a%cf%81-%d1%82o%c9%aa-%e1%b4%84-2/?fbclid=IwAR3_ETIftGhQQn9HwjMuBJklOiZfpRhGy6oxLIGupbD-wwCxEATfBGG_FPo NHẰM NGÀY 14 GIỜ 00 PHÚT NGÀY 23.5.2022 (THỨ 2), TẠI TRỤ SỞ UBND … Đọc tiếp (7 Video) ghi lại hình ảnh họp dân của Quận Ngô Quyền Hải Phòng THU HỒI ĐẤT VÀNG ĐƯỜNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM, HẢI PHÒNG, ÔNG PHÓ CHỦ TỊCH QUỸ ĐẤT QUẬN NGÔ QUYỀN NÓI DÀI 75 PHÚT, KHÔNG THẤY NÓI GIÁ BAO NHIÊU, MÀ ĐÃ DỰ ĐỊNH TRIỂN KHAI VÀO ĐO ĐẠC NHÀ CỦA NGƯỜI DÂN, ĐỂ CHỐT VÀ NIÊM YẾT TRƯỚC THỜI ĐIỂM LUẬT ĐẤT ĐAI MỚI SẮP BAN HÀNH.