Thăm gia đình nhà thơ Đoàn Thị Tảo, tác giả của bài thơ “Chị tôi”, nhạc sĩ Trọng Đài, tại Đồ Sơn Hải Phòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *