TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ÔNG DƯƠNG ĐÌNH TUYỂN (PHÓ CHỦ TỊCH TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM, CHỦ TỊCH HỌ DƯƠNG NÚI THÀNH, QUẢNG NAM VÀ BAN CHẤP HÀNH HỌ DƯƠNG NÚI THÀNH ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG RỰC RỠ, LỄ GIỖ THUỶ TỔ HỌ DƯƠNG LONG BÌNH NGÀY 17.10 ÂM LỊCH.

ÔNG DƯƠNG ĐÌNH TUYỂN, PHÓ CHỦ TỊCH TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM, CHỦ TỊCH HỌ

DƯƠNG NÚI THÀNH PHÁT BIỂU Ở LỄ THUỶ TỔ HỌ DƯƠNG LONG BÌNH

LỄ GIỖ TỔ HD LONG BÌNH, NÚI THÀNH NGÀY 17.10 ÂM, Ô. DƯƠNG ĐÌNH TUYỂN PCT TT

100HOVIETNAM.COM CHỦ TRÌ

HỌ DƯƠNG LONG BÌNH, NÚI THÀNH, QUẢNG NAM TỔ CHỨC GIỖ THUỶ TỔ (HÌNH ẢNH ĐẦY ĐỦ), ÔNG

DƯƠNG ĐÌNH TUYỂN LÀ CHỦ TRÌ.

NHẰM NGÀY 17.10 (ÂM ) 100 HỌ THÔN LONG BÌNH – QUẢNG NAM CÙNG HỌ DƯƠNG GIỖ ÔNG TỔ HỌ

DƯƠNG CỦA LÀNG.

LỄ GIỖ TIỀN HIỀN (CỤ LÀ HỌ DƯƠNG) THÔN LONG BÌNH, NÚI THÀNH, QUẢNG NAM, CÓ SỰ THAM GIA

CỦA HỌ DƯƠNG.

PCT TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM DƯƠNG ĐÌNH TUYỂN (CTHD NÚI THÀNH), THỂ HIỆN CA

KHÚC GÁNH MẸ.

(20 VIDEO) NHẰM NGÀY 17.10 (ÂM LỊCH) BÀ CON 100 HỌ THÔN LONG BÌNH – XÃ TAM NGHĨA – HUYỆN NÚI THÀNH – TỈNH QUẢNG NAM CÙNG HỌ DƯƠNG, GIỖ ÔNG TỔ HỌ DƯƠNG CỦA LÀNG, ÔNG DƯƠNG ĐÌNH TUYỂN PHÓ CHỦ TỊCH TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM LÀM CHỦ TRÌ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *