(10 video) ghi lại hình ảnh khai trương triển lãm tranh thiếu nhi Cộng hoà Sec tại Cung văn hoá hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng vào ngày 18.6.2022, có sự tham gia của ông Hoàng Minh Cường Phó chủ tịch thành phố Hải Phòng, buổi lễ thành công rực rỡ.

LỄ KHAI TRƯƠNG TRIỂN LÃM TRANH THIỂU NHI TẠI CUNG VĂN HOÁ HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP HẢI PHÒNG

TIẾN SĨ CỘNG HOÀ SÉC PHÁT BIỂU TẠI LỄ KHAI MẠC TRIỂN LÃM TRANH THIỀU NHI Ở CUNG VĂN HOÁ HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP HẢI PHÒNG

ÔNG HOÀNG MINH CƯỜNG PHÓ CHỦ TỊCH TP HẢI PHÒNG PHÁT BIỂU TẠI LỄ KHAI MẠC TRANH THIỀU NHI CH SÉC

LỄ CẮT BĂNG KHAI TRƯƠNG VÀ TẶNG QUÀ TẠI KHAI MẠC TRANH THIỀU NHI CH SÉC, Ở CUNG VĂN HOÁ THIÊU NHI HP

ÔNG HOÀNG MINH CƯỜNG PHÓ CHỦ TỊCH TP HẢI PHÒNG THĂM QUAN PHÒNG TRANH THIỀU NHI CH SÉC TẠI CUNG VHHP

VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG LỄ KHAI TRƯƠNG TRIỂN LÃM TRANH THIỂU NHI TẠI CUNG VĂN HOÁ HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP HP

VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG LỄ KHAI TRƯƠNG TRIỂN LÃM TRANH THIỂU NHI TẠI CUNG VĂN HOÁ HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP HẢI PHÒNG

VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG LỄ KHAI TRƯƠNG TRIỂN LÃM TRANH THIỂU NHI TẠI CUNG VĂN HOÁ HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP HP

BỀN LỀ TRIÊN LÃM TRANH THIẾU NHI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *