TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM CHẠY BẰNG NƯỚC LÃ, CẠCH TRANH VỚI TRUYỀN THÔNG HẢI PHÒNG CHẠY BẰNG CƠM CỦA NHÂN DÂN, BÁC TRỌNG ƠI CỨU DÂN HẢI PHÒNG!!!

NGÔ QUYỀN HẢI PHÒNG CÓ LUẬT RỪNG, TRƯỞNG ĐOÀN LÀM VIỆC VỚI DÂN KHÔNG PHẢI ĐEO BIỂN HIỆU VÌ TÔI LÀ TRƯỞNG

ĐOÀN

TRUYỀN THÔNG HẢI PHÒNG CHẠY BẰNG CƠM CỦA NHÂN DÂN, NHƯNG QUAY LƯNG LẠI VỚI NHÂN DÂN, BÁC TRỌNG ƠI CỨU

DÂN HẢI PHÒNG!!!

https://haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/Quan-Ngo-Quyen-Yeu-cau-cac-ho-dan-thuoc-dien-GPMB-tu-giac-thao-do-bang-ron-gay-kich-dong-mat-an-ninh-trat-tu-va-khan-truong-ban-giao-mat-bang-theo-quy-107258.html?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&fbclid=IwAR21FZWE4ManR2OeYNCDVOgEdB_InyROwDJzIDSaXRCXxihpVOGwtVvZIwY

NGÔ QUYỀN HẢI PHÒNG VI PHẠM LUẬT ĐẤT ĐAI CỦA THÀNH PHỐ, DÂN TREO KHẨU HIỆU QUYẾT TÂM CHỐNG THAM NHŨNG

THÌ ĐẾN LẬP BIÊN BẢN THÁO DỠ, BÁC TRỌNG ƠI CỨU DÂN HẢI PHÒNG!!!

KÍNH MỜI BÀ CON BẤM VÀO ĐƯỜNG LINK XANH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT VỀ BỨC XÚC HẢI PHÒNG

BÁC NGUYỄN PHÚ TRỌNG ƠI CỨU LẤY DÂN HẢI PHÒNG, QUÂN NGÔ QUYỀN HẢI PHÒNG VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG LUẬT BỒI THƯỜNG ĐẤT ĐAI TẠI PHỐ NGUYỄN BỈNH KHIÊM.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *