TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM CÙNG BÀ CON CẢ NƯỚC DÂNG HƯƠNG ĐỀN HÙNG NHÂN NGÀY 27.7 (HÌNH ẢNH MINH HOẠ), TƯỞNG NHỚ ĐẾN CÁC TƯỚNG SĨ VÀ BINH SĨ ĐÃ HY SINH, TỪ THỜI VUA HÙNG DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC, ĐÃ CHIẾN ĐẤU ANH DŨNG, KIÊN CƯỜNG VÀ XÂY DỰNG TỔ QUỐC VIỆT NAM CHO ĐẾN NGÀY HÔM NAY. DO DỊCH BÙNG PHÁT NÊN TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM GỬI TỚI TỔ TIÊN NÉN HƯƠNG VỌNG, CÚI XIN TỔ TIÊN PHÙ HỘ CHO ĐẠI DỊCH CHÓNG QUA KHỎI, ĐỂ BÀ CON TRỞ VỀ SINH HOẠT BÌNH THƯỜNG.

TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM CÙNG BÀ CON CẢ NƯỚC DÂNG HƯƠNG ĐỀN HÙNG NHÂN NGÀY 27.7 (HÌNH ẢNH MINH HOẠ), TƯỞNG NHỚ ĐẾN CÁC TƯỚNG SĨ VÀ BINH SĨ ĐÃ HY SINH, TỪ THỜI VUA HÙNG DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC, ĐÃ CHIẾN ĐẤU ANH DŨNG, KIÊN CƯỜNG VÀ XÂY DỰNG TỔ QUỐC VIỆT NAM CHO ĐẾN NGÀY HÔM NAY. DO DỊCH BÙNG PHÁT NÊN TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM GỬI TỚI TỔ TIÊN NÉN HƯƠNG VỌNG, CÚI XIN TỔ TIÊN PHÙ HỘ CHO ĐẠI DỊCH CHÓNG QUA KHỎI, ĐỂ BÀ CON TRỞ VỀ SINH HOẠT BÌNH THƯỜNG. ( VIDEO GHI LẠI HÌNH ẢNH MINH HOẠ GỒM 4 ÔNG BAN TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM:

1 – ÔNG DƯƠNG TẤN CƯỜNG PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM, TRƯỞNG BAN TRUYỀN THÔNG.

2 – ÔNG VŨ CHƯƠNG PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM, PHÓ BAN TRUYỀN THÔNG.

3 – ÔNG ĐẶNG VĂN HƯỜNG PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM, PHÓ BAN TRUYỀN THÔNG.

4 – ÔNG LƯU VĂN HỮU PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM, PHÓ BAN TRUYỀN THÔNG. XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC ÔNG VÀ BÀ CON 100HOVIETNAM.COM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *