TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM CÙNG BÀ CON DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN HAI BÀ TRƯNG NHÂN DỊP ĐẦU NĂM MỚI, CÚI XIN QUỐC TỔ CHO BÀ CON TRĂM HỌ BÌNH AN (HAI BÀ TRƯNG LÀ HAI NỮ ANH HÙNG ĐẦU TIÊN CỦA THẾ GIỚI VÀ CŨNG LÀ CUỘC KHỞI NGHĨA ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM)

TRUYỀN THÔNG PHỤ NỮ 100HOVIETNAM.COM CÙNG PHỤ NỮ HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CS6 QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN HAI BÀ TRƯNG, NHÂN DỊP ĐẦU XUÂN. XIN TỔ TIÊN PHÙ HỘ CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ BÌNH AN TRONG MÙA DỊCH. HAI BÀ TRƯNG LÀ HAI NỮ ANH HÙNG ĐẦU TIÊN CỦA THẾ GIỚI VÀ CŨNG LÀ CUỘC KHỞI NGHĨA ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM. ĐOÀN DÂNG HƯƠNG GỒM CÓ: 1 – BÀ DƯƠNG THỊ XUÂN: TRUYỀN THÔNG 100 HỌ VIỆT NAM 2 – BÀ LÊ HỒNG THƠM : CHỦ TỊCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CS6 QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG. 3 – CÙNG 12 CHỊ EM ĐỨNG DƯỚI 12 LÁ CỜ CỦA CÁC DÒNG HỌ, TRONG HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO.

#MỐCSONLỊCHSỬVIỆTNAM BÀ LÊ HỒNG THƠM PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM (CHỦ TỊCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CS6 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG) CÙNG CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘI DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN THỜ HAI BÀ TRƯNG, NHÂN DỊP ĐẦU NĂM MỚI, CÚI XIN TỔ TIÊN PHÙ HỘ CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ BÌNH AN TRONG MÙA DỊCH. Cuộc khởi nghĩa HAI BÀ TRƯNG là cuộc khởi nghĩa chống giặc ngoại xâm đầu tiên của dân tộc ta, cũng là hai nữ anh hùng đầu tiên của THẾ GIỚI. Cuộc khởi nghĩa của hai Bà Trưng thắng lợi đã tô thắm những trang sử vàng của đất nước. Hai Bà Trưng cũng là hai nữ anh hùng đầu tiên trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam ta.

TRUYỀN THÔNG PHỤ NỮ 100HOVIETNAM.COM DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN HAI BÀ TRƯNG, NHÂN DỊP ĐẦU NĂM, DẪN ĐẦU ĐOÀN DÂNG HƯƠNG GỒM HAI BÀ PHÓ CHỦ TỊCH 100 HỌ VIỆT NAM ( BÀ TRẦN THỊ THU VÀ BÀ LÊ HỒNG THƠM), HÌNH ẢNH MINH HOẠ : HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CS6 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG, LIÊN KẾT CÁC DÒNG HỌ 1976, PHỤ NỮ HẢI PHÒNG, CỰU HỌC SINH THÁI PHIÊN. VIDEO GHI LẠI TOÀN BỘ HÌNH ẢNH ĐỂN VUA HAI BÀ TRƯNG.

NHÂN DỊP HƯỚNG TỚI NGÀY LỄ 20.10.2021 100HOVIETNAM.COM GHI LẠI HÌNH ẢNH TOẢ SÁNG CỦA CÁC NỮ TƯỚNG, CON CHÁU HAI BÀ TRƯNG TRONG NĂM 2021

TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM DÂNG HƯƠNG ĐỀN VUA HAI BÀ TRƯNG TẠI BẮC NINH LÀ NƠI SINH RA VUA HAI BÀ

100HOVIETNAM.COM DÂNG HƯƠNG ĐỀN THỜ HAI BÀ TRƯNG TẠI BẮC NINH.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có bỏ lỡ gì không?