16 Video ghi lại hình ảnh Truyền thông 100hovietnam.com cùng Thanh Hoá 100 họ, du lịch tâm linh Thanh Hoá, ông Dương Tấn Cường phó chủ tịch 100hovietnam.com là trưởng đoàn.

LỜI TÂM SỰ CỦA ÔNG DƯƠNG TẤN CƯỜNG PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM “Tôi đi rất nhiều chuyến đi, tôi hoạt động dòng họ từ khi tôi 30 tuổi, nay rôi 69 tuổi. chuyến đi này là chuyến đi cuối cuộc đời, đi một lần để cho biết, tôi đi rất nhiều chỗ, nhưng lần này có ý nghĩa lắm, được đi tất cả nhà đền họ Dương và đền thờ Vua Cha, khó mà có dịp như thế này lắm, nếu không có anh chị ngoài này, tôi không biết đường, thì cũng chịu thôi, không đi được…….”

TRUYỀN THÔNG PHỤ NỮ 100HOVIETNAM.COM DU LỊCH TÂM LINH THANH HOÁ, BÀ ĐỒNG HOÀN PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM LÀ TRƯỞNG ĐOÀN 1 – DÂNG HƯƠNG ĐỀN DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ 2 – DÂNG HƯƠNG ĐỀN VUA ĐINH TIÊN HOÀN 3 – DÂNG HƯƠNG ĐỀN VUA LÊ HOÀN 4 – DÂNG HƯƠNG ĐỀN VUA LÊ LỢI 5 – DÂNG HƯƠNG ĐỀN DƯƠNG TAM KHA 6 – DÂNG HƯƠNG THÀNH HỒ 7 – DÂNG HƯƠNG ĐỀN ĐỒNG CỔ 8 – DÂNG HƯƠNG NHÀ THỜ GIA TỘC TRUNG TƯỚNG ĐỒNG ĐẠI LỘC “PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HỌ ĐỒNG VIỆT NAM”

ÔNG DƯƠNG TẤN CƯỜNG, BÀ ĐỒNG HỒNG HOÀN (PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM), CÙNG BÀ CON THANH HOÁ 100 HỌ, DÂNG HƯƠNG ĐỀN DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ

100HOVIETNAM DÂNG HƯƠNG ĐỀN VUA LÊ HOÀN & THÁI HẬU DƯƠNG VÂN NGA Ở THANH HOÁ GỒM CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA NHƯ SAU: 1 – ÔNG DƯƠNG TẤN CƯỜNG PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM LÀM TRƯỞNG ĐOÀN. 2 – BÀ ĐỒNG HỒNG HOÀN PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM LÀM TRƯỞNG ĐOÀN. 3 – ÔNG LÊ HIẾU CHỦ TỊCH HỌ LÊ THUỶ NGUYÊN, HẢI PHÒNG. 4 – ÔNG DƯƠNG THANH NINH THỦ ĐỀN DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ THANH HOÁ. 5 – CÙNG BÀ CON THANH HOÁ 100 HỌ VÀ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

100HOVIETNAM DÂNG HƯƠNG ĐỀN DƯƠNG TAM KHA Ở THANH HOÁ GỒM CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA NHƯ SAU: 1 – ÔNG DƯƠNG TẤN CƯỜNG PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM LÀM TRƯỞNG ĐOÀN. 2 – BÀ ĐỒNG HỒNG HOÀN PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM LÀM TRƯỞNG ĐOÀN. 3 – ÔNG LÊ HIẾU CHỦ TỊCH HỌ LÊ THUỶ NGUYÊN, HẢI PHÒNG. 4 – ÔNG DƯƠNG THANH NINH THỦ ĐỀN DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ THANH HOÁ. 5 – CÙNG BÀ CON THANH HOÁ 100 HỌ VÀ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

100HOVIETNAM DÂNG HƯƠNG ĐỀN VUA LÊ LỢI Ở THANH HOÁ GỒM CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA NHƯ SAU: 1 – ÔNG DƯƠNG TẤN CƯỜNG PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM LÀM TRƯỞNG ĐOÀN. 2 – BÀ ĐỒNG HỒNG HOÀN PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM LÀM TRƯỞNG ĐOÀN. 3 – ÔNG LÊ HIẾU CHỦ TỊCH HỌ LÊ THUỶ NGUYÊN, HẢI PHÒNG. 4 – ÔNG DƯƠNG THANH NINH THỦ ĐỀN DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ THANH HOÁ. 5 – CÙNG BÀ CON THANH HOÁ 100 HỌ VÀ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

ĐỀN VUA ĐINH TIÊN HOÀNG Ở NINH BÌNH

 

ĐỀN THỜ VUA LÊ ĐẠI HÀNH VÀ THÁI HẬU DƯƠNG VÂN NGA Ở NINH BÌNH

100HOVIETNAM.COM DÂNG HƯƠNG ĐỀN TRỐNG CỔ Ở THANH HOÁ “NƠI THỜ TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN”, BÀ ĐỒNG HOÀN PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM LÀ TRƯỞNG ĐOÀN

DI TÍCH THÀNH NHÀ HỒ “VUA HỒ QUÝ LÝ XÂY DỰNG”, BÀ ĐỒNG HOÀN PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM LÀ TRƯỞNG ĐOÀN

100HOVIETNAM.COM (BÀ ĐỒNG HỒNG HOÀN PHÓ CHỦ TỊCH là trưởng đoàn) DÂNG HƯƠNG NHÀ THỜ GIA TỘC THANH HOÁ 100 HỌ, LÀ CÁI NÔI XUẤT THÂN CỦA ÔNG TRUNG TƯỚNG ĐỒNG ĐẠI LỘC ” PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HỌ ĐÔNG VIỆT NAM”, ÔNG ĐÃ DÀNH THỜI GIAN PHẦN CUỐI CUỘC ĐỜI, ĐỂ KẾT NỐI VÀ PHÁT TRIỂN HỌ ĐỒNG VIỆT NAM, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ÔNG. KÍNH MỜI BÀ CON BẤM VÀO 4 ĐƯỜNG LINK XANH ĐỂ BIẾT THÊM MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA HỌ ĐỒNG VIỆT NAM. https://100hovietnam.com/hai-phong-100-ho-le-tuong-niem…/ https://100hovietnam.com/6455-2/ https://100hovietnam.com/ho-dong-viet-nam-hoi-nghi-ban…/ https://100hovietnam.com/hai-phong-100-ho-cung…/

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN UỶ BAN PHƯỜNG THIỆU DƯƠNG, THANH HOÁ ĐÃ TIẾP ĐÓN ĐOÀN ĐÀ NẴNG 100 RẤT CHU ĐÁO VÀ ANH DƯƠNG TẤN CƯỜNG PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM ĐÃ HÁT TẶNG ĐOÀN CA KHÚC ẤN TƯỢNG.

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ÔNG DƯƠNG TẤN CƯỜNG PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM ĐÃ CÓ LỜI TÂM SỰ VÀ TẶNG CHO ĐOÀN 2 CA KHÚC, TRƯỚC KHI CHIA TAY “Tôi đi rất nhiều chuyến đi, tôi hoạt động dòng họ từ khi tôi 30 tuổi, nay rôi 69 tuổi. chuyến đi này là chuyến đi cuối cuộc đời, đi một lần để cho biết, tôi đi rất nhiều chỗ, nhưng lần này có ý nghĩa lắm, được đi tất cả nhà đền họ Dương và đền thờ Vua Cha, khó mà có dịp như thế này lắm, nếu không có anh chị ngoài này, tôi không biết đường, thì cũng chịu thôi, không đi được…….”

100HOVIETNAM.COM NỐI VÒNG TAY LỚN ĐÀ NẴNG, HẢI PHÒNG, THANH HOÁ, ÔNG DƯƠNG TẤN CƯỜNG PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM LÀM TRƯỞNG ĐOÀN. NHẰM NGÀY 16.5.2022 100HOVIETNAM.COM ĐÃ TỔ CHỨC TRI ÂN TỔ TIÊN, NHỚ VỀ CỘI NGUỒN ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA TẠI TỈNH THANH HOÁ VÀ NINH BÌNH TẠI ĐỀN ĐẠI DANH TƯỚNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ, BUỔI GIAO LƯU KẾT NỐI THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP, CÓ SỰ THAM GIA CỦA CÁC THÀNH VIÊN NHƯ SAU: 1 – ÔNG DƯƠNG TẤN CƯỜNG PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM LÀM TRƯỞNG ĐOÀN. 2 – BÀ ĐỒNG HỒNG HOÀN PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM LÀM TRƯỞNG ĐOÀN. 3 – ÔNG LÊ HIẾU CHỦ TỊCH HỌ LÊ THUỶ NGUYÊN, HẢI PHÒNG. 4 – ÔNG DƯƠNG THANH NINH THỦ ĐỀN DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ THANH HOÁ. 5 – BÀ DƯƠNG THANH NGUYỆT CHỦ TỊCH PHỤ NỮ PHƯỜNG THIỆU DƯƠNG, THANH HOÁ 100 HỌ 6 – CÙNG BÀ CON THANH HOÁ 100 HỌ VÀ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM KÍNH MỜI BÀ CON BẤM VÀO ĐƯỜNG LINK XANH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT VỀ 10 VIDEO GHI LẠI SỰ KIỆN, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN. https://100hovietnam.com/truyen-thong-100hovietnam-com…/

TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM, KÍNH TẶNG ĐOÀN ĐÀ NẴNG 100 HỌ, CA KHÚC MƯA CHIỀU MIỀN TRUNG. DO ÔNG DƯƠNG TẤN CƯỜNG PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM LÀM TRƯỞNG ĐOÀN.

TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM, KÍNH TẶNG ĐOÀN ĐÀ NẴNG 100 HỌ, CA KHÚC TRỞ VỀ CÁT BỤI DO ÔNG DƯƠNG TẤN CƯỜNG PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM LÀM TRƯỞNG ĐOÀN.

TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM, KÍNH TẶNG ĐOÀN ĐÀ NẴNG 100 HỌ, CA KHÚC THÓI ĐỜI DO ÔNG DƯƠNG TẤN CƯỜNG PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM LÀM TRƯỞNG ĐOÀN.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *