TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM DU LỊCH TÂM LINH HẢI PHÒNG – THÁI BÌNH, BÀ ĐỒNG THỊ HỒNG HOÀN PHÓ CHỦ TỊCH TT 100HOVIETNAM.COM LÀM TRƯỞNG ĐOÀN.

TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM DÂNG HƯƠNG ĐỀN TRẠNG TRÌNH NGUYỄN BỈNH KHIÊM

TRUYỀN THÔNG 100 HOVIETNAM.COM DÂNG HƯƠNG LĂNG MỘ ÔNG BÀ NGOẠI CỦA TRẠNG TRÌNH

NGUYỄN BỈNH KHIÊM,

TRUYỀN THÔNG 100 HOVIETNAM.COM DÂNG HƯƠNG ĐÌNH AN CỐ THÁI BÌNH,

TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM DÂNG HƯƠNG NHÀ THỜ HỌ HOÀNG THÁI BÌNH

HƯỚNG TỚI NGÀY LỄ 20.11, BÀ ĐỒNG THỊ HỒNG HOÀN (PHÓ CHỦ TỊCH 100HOVIETNAM.COM) CÙNG

CÁC HỌC TRÒ CŨ, THĂM THẦY GIÁO ĐỖ TIẾN HỢP (86 TUỔI là Nhà nghiên cứu dịch thuật Hán Nôm,

làng Lý học, quê cụ Trạng Trình ) NHƯNG VẪN TẬN TUỴ DẠY CÁC HỌC VIÊN MIỄN PHÍ, XIN TRÂN

TRỌNG CÁM ƠN THẦY.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *