TRUYỀN THÔNG PHỤ NỮ 100HOVIETNAM.COM CÙNG PHỤ NỮ HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CS6 QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN HAI BÀ TRƯNG, NHÂN DỊP ĐẦU XUÂN. XIN TỔ TIÊN PHÙ HỘ CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ BÌNH AN TRONG MÙA DỊCH. HAI BÀ TRƯNG LÀ HAI NỮ ANH HÙNG ĐẦU TIÊN CỦA THẾ GIỚI VÀ CŨNG LÀ CUỘC KHỞI NGHĨA ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM

TRUYỀN THÔNG PHỤ NỮ 100HOVIETNAM.COM CÙNG PHỤ NỮ HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CS6 QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN HAI BÀ TRƯNG, NHÂN DỊP ĐẦU XUÂN. XIN TỔ TIÊN PHÙ HỘ CHO BÁCH GIA TRĂM HỌ BÌNH AN TRONG MÙA DỊCH. HAI BÀ TRƯNG LÀ HAI NỮ ANH HÙNG ĐẦU TIÊN CỦA THẾ GIỚI VÀ CŨNG LÀ CUỘC KHỞI NGHĨA ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM. ĐOÀN DÂNG HƯƠNG GỒM CÓ: 1 – BÀ DƯƠNG THỊ XUÂN: TRUYỀN THÔNG 100 HỌ VIỆT NAM 2 – BÀ LÊ HỒNG THƠM : CHỦ TỊCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO CS6 QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG. 3 – CÙNG 12 CHỊ EM ĐỨNG DƯỚI 12 LÁ CỜ CỦA CÁC DÒNG HỌ, TRONG HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO.

ẨN BỚT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *