Về Văn Hóa Đông Sơn –Tác giả Dương Anh Dũng

Bằng chứng khoa học hiện đại cho thấy Nền văn Hóa Đông sơn là nguồn cội của dân tộc Việt nam.

Theo Bài viết “Lược sử tộc Việt” của tác giả Linh Lang:

. “Cư dân vùng đồng bằng sông Hồng và cư dân trong vùng Thanh Nghệ đều là người Việt, nguồn gốc và văn hóa đã có sự thống nhất ngay từ thời văn hóa Phùng Nguyên, với đặc trưng văn hoá Phùng Nguyên đã xuất hiện trong khắp vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Thanh Hóa. Tới thời văn hóa Đông Sơn, thì cư dân văn hóa Đông Sơn phủ khắp trong vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ, các di chỉ Đông Sơn tìm thấy rất nhiều trong vùng Bắc Trung Bộ, về cơ bản có cùng một phong cách và kỹ thuật đúc, sự khác biệt địa phương là rất nhỏ trong tổng thể văn hoá Đông Sơn, trong nghiên cứu di truyền của Dang Liu và cộng sự et al. 2019, thì mẫu văn hóa Đông Sơn được lấy chính là mẫu tại di chỉ Núi Nấp tại vùng Thanh Hóa, về di truyền, cũng theo nghiên cứu của Dang Liu và cộng sự et al. 2019, thì người Việt là hậu duệ trực tiếp của văn hóa này, gen của mẫu Núi Nấp không có khác biệt đáng kể so với gen của người Việt hiện đại [42], người Việt các vùng cho tới ngày nay vẫn có sự đồng nhất di truyền cao như admixture chúng tôi đã dẫn ở trên [26], trong cuộc di cư về phía Nam, thì cư dân di cư chủ yếu là người Việt tại Bắc Trung Bộ.”

Văn Hóa Đông sơn là nền văn hóa xuất hiện cuối cùng của nước ta vào những năm 800 TCN trong khi các nền văn hóa khác (Phùng Nguyên ) đã sụp đổ trước đó 1200 năm. Văn hóa Đông sơn là cái nôi của người Việt và nhà nước Văn Lang của các Vua Hùng. Đông Sơn núi Đọ Thanh Hóa là nơi phát tích của Bách gia trăm họ  trong đó có họ Dương. Người miền trung di dân vào miền nam do vậy hấu hết người họ Dương Miền nam sẽ  có gốc tích từ Thanh Hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có bỏ lỡ gì không?