VIDEO GHI LẠI HÌNH ẢNH TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM (ÔNG DƯƠNG TẤN CƯỜNG PHÓ CHỦ TỊCH), CÙNG BÀ CON HỌ DƯƠNG VIỆT NAM, DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN ĐẠI TƯỚNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ, CÓ SỰ THAM GIA CỦA ÔNG DƯƠNG THANH NINH (THỦ ĐỀN, ÔNG DƯƠNG THANH BIỂU (NGUYÊN PHÓ CHỦ TỊCH HỌ DƯƠNG VIỆT NAM) VÀ ÔNG DƯƠNG CAO THƯỜNG (CHỦ TỊCH CÂU LẠC BỘ DU LỊCH DỊCH VỤ 9 TỈNH ĐÔNG BẮC BỘ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM). VIDEO CÒN GHI LẠI HÌNH ẢNH LỄ HỘI MÙA XUÂN NĂM 2019 TỔ CHỨC TẠI CẦN THƠ, CỦA CÁC TỈNH ĐÔNG BẮC BỘ, VÀ TRUNG TRUNG BỘ. GIA ĐÌNH NHÀ MÌNH BẤM VÀO ĐƯỜNG LINK XANH ĐỂ BIẾT THÊM CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌ DƯƠNG VIỆT NAM. https://100hovietnam.com/100hovietnam-com-tran-trong…/ https://100hovietnam.com/100hovietnam-com-tran-trong-gui…/ https://100hovietnam.com/ong-duong-tan-cuong-pho-chu…/

VIDEO GHI LẠI HÌNH ẢNH TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM (ÔNG DƯƠNG TẤN CƯỜNG PHÓ CHỦ TỊCH), CÙNG BÀ CON HỌ DƯƠNG VIỆT NAM, DÂNG HƯƠNG VÁI VỌNG ĐỀN ĐẠI TƯỚNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ, CÓ SỰ THAM GIA CỦA ÔNG DƯƠNG THANH NINH (THỦ ĐỀN, ÔNG DƯƠNG THANH BIỂU (NGUYÊN PHÓ CHỦ TỊCH HỌ DƯƠNG VIỆT NAM) VÀ ÔNG DƯƠNG CAO THƯỜNG (CHỦ TỊCH CÂU LẠC BỘ DU LỊCH DỊCH VỤ 9 TỈNH ĐÔNG BẮC BỘ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *