Video

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ÔNG ĐẶNG VĂN THỬ, CHỦ TỊCH HỌ ĐẶNG VIỆT NAM, ĐÃ KẾT NỐI VÀ PHÁT TRIỂN DÒNG TỘC THÀNH CÔNG RỰC RỠ, ĐẶC BIỆT GIA ĐÌNH ÔNG ĐÃ CỐNG HIẾN CHO HỌ ĐẶNG VIỆT NAM NHÀ THỜ TRỊ GIÁ 200 TY (TÍNH THEO GIÁ TRỊ NĂM 2022)

https://youtu.be/6kwNPt_FLMo https://100hovietnam.com/100hovietnam-com-tran-trong-gui-toi-ba-con-3-video-ghi-lai-hinh-anh-cua-ong-dang-van-thu-chu-tich-ho-dang-viet-nam-cong-hien-den-tho-co-gia-tri-gan-100-ty-dien-tich-hon-4-000-met-vuong-cho-ho-dang/ https://100hovietnam.com/100hovietnam-com-tran-trong-gui-toi-ba-con-ho-dang-viet-nam-14-video-ghi-lai-hinh-anh-4-ngay-hoi-dong-ho-dang-ung-ho-ba-con-mien-trung-do-ong-dang-van-thu-chu-tich-ho-dang-viet-nam-lam-truong-doan/