Video

NHÂN DỊP NGÀY 20.10.2022 TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNM.COM DÂNG HƯƠNG LỄ GIỖ TỔ NGHỀ CA TRÙ, TẠI THUỶ NGUYÊN, HẢI PHÒNG VÀ DU LỊCH ẨM THỰC ĐỂ KỶ NIỆM NGÀY LỄ PHỤ NỮ VIỆT NAM, TRƯỞNG ĐOÀN BÀ ĐỒNG THỊ HỒNG HOÀN (PHÓ CHỦ TỊCH TRUYỀN THÔNG 100HOVIETNAM.COM

  https://youtu.be/MDMsbNLzfVA 100HOVIETNAM.COM, DÂNG HƯƠNG LỄ GIỖ TỔ NGHỀ CA TRÙ THUỶ NGUYÊN. HẢI PHÒNG https://youtu.be/GGngjl3fOyE https://youtu.be/zMEMcuJN5lY https://youtu.be/EW0Ezw90xjY https://youtu.be/ayLmvNWehu0 CHÚC...