Video

CHÚC MỪNG NGÀY LỄ 20.10.2022 – LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG TỔ CHỨC DU LỊCH TÂM LINH, HƯỚNG VỀ CỘI NGUỒN NHÂN DỊP 20.10.2022, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

https://youtu.be/W3Teus2FhIk LÍNH 1980 QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG CHÚC MỪNG NGÀY 20.10 TẠI CHUYẾN ĐI DU LỊCH TÂM LINH https://100hovietnam.com/linh-1980-quan-le-chan-hai-phong-tri-an-to-tien-nho-ve-coi-nguon-nhan-dip-huong-toi-ngay-20-10/

SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI 2023

https://vtv.vn/magazine/sua-luat-dat-dai-khong-de-ai-bi-bo-lai-phia-sau-20221007091400079.htm?fbclid=IwAR2modOW0TjlXQwZ-p7S2s_AQiGymsBybI_gMFioe3Nt4Xvs60bru-amdnE https://vtv.vn/magazine/sua-luat-dat-dai-khong-de-ai-bi-bo-lai-phia-sau-20221007091400079.htm?fbclid=IwAR2modOW0TjlXQwZ-p7S2s_AQiGymsBybI_gMFioe3Nt4Xvs60bru-amdnE