Việt nam ơi

VIỆT NAM ƠI

 

Các vua Hùng xây dựng giang san

Từ Ngàn Hống, Phong Châu, Phú Thọ

Cụ tổ họ mình cùng vua Hùng từ đó

Xây dựng nước non này có công sức họ Dương.

Từ Đông Sơn núi Đọ tỏa muôn phương

Vác rìu đá mở sang nước Trung Hoa lớn rộng

Người Việt ta xây dựng nước Việt ta còn ở lại

Đất Phong Châu lập quốc hiệu Văn Lang

Mấy ngàn năm thành nước Việt Nam

Hùng cứ một phương hiên ngang tồn tại

Xứng đáng là cái nôi của một phần nhân loại

 

Chữ cổ xưa văn hóa tinh hoa

“Giáp cốt” “Kim văn” gieo trên đất Trung Hoa

Để con cháu ngày nay nhiều người lầm tưởng

Là ai kia khai sáng nước non nhà

Mà biết đâu chính nước Trung Hoa

Là hậu duệ của giống nòi Lạc Việt

Dân Nam Việt, trăm họ ơi phải biết

Lai lịch dân tộc mình mà phát tiết thăng hoa

Suốt nghìn năm máu đổ can qua

Nòi giống Việt vẫn kiêu hùng một cõi

Chúng muốn xóa nước ta mà không xoá nổi

Chính cừu thù lại mất nước bởi Mông Thanh

Bạch Đằng Giang đến ải Chi Lăng

Lũ Đại Hán nghĩ đến mà bạc tóc.

Tổ tiên ta dạy chúng nhiều bài học

Lũ đê hèn ngu xuẩn chửa nhận ra

Vẫn mưu đồ chiếm đất nước ta

Bằng muôn vạn mưu sâu và kế hiểm

Nó lừa lọc chiếm dần từng đảo biển

Từng mảnh rừng, từng tấc đất thân yêu

Xương máu ông cha ta đã đổ ra nhiều

Thành đất nước cho muôn đời con cháu

Ta gìn giữ nước non này yêu dấu

***

Tổ tông ơi nguời phù trợ đàn con

Như Phù Đổng vươn mình bảo vệ nước non

Răn dạy những Lê Chiêu và Ích Tắc

Phù trợ những Ngô Quyền,

Trần Hưng Đạo, Quang Trung

Giữ nước non ta vạn thuở kiêu hùng

Là mệnh lệnh cho bách gia trăm họ

Dòng họ Dương góp sức mình trong đó

Xây dựng non sông ấm nghĩa trọn tình

 

Cho đất nước ta dân chủ văn minh

Một đất nước làm vẻ vang nhân loại

Một đất nước mang tầm cao thời đại

Cờ đỏ sao vàng phấp phới Việt Nam ơi…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *